Actualitat Notícies

10 aspectes destacables per al consumidor sobre la futura Llei Hipotecària

Més trasparencia i seguretat jurídica per als consumidors i el propi sector financer i adaptar-se al nou marc europeu traslladar són els eixos de l'avantprojecte de Llei de Crèdit immobiliari que el Govern ultima per després de l'estiu. A més, l'avantprojecte, que es remet aquest dilluns al Consell d'Estat per convertir-se en projecte de Llei i passar després el tràmit parlamentari, és molt possible que estigui aprovada abans que acabi aquest any.

Totes aquestes millores que reforçaran les normes del mercat hipotecari també tindran unes conseqüències ‘menys positives’ per als futurs propietaris que necessitin finançament bancari. Segons els experts, els tipus d'interès pujaran i l'accés a les hipoteques serà cada vegada més restrictiu, ja que les entitats enduriran les condicions que exigiran als nous interessats a contractar una hipoteca per comprar un habitatge.

Des de CONFILEGAL hem recapitulat les principals incorporacions d'aquest nou text, al fil de les últimes declaracions de Luis de Guindos, ministre d'Economia i Competitivitat en diversos fòrums. Aquí esbossem deu elements molt a tenir en compte d'aquest text normatiu on es reforça el paper del notari, abans i durant la signatura de la hipoteca:

1-Etapa precontractual important. 

Amb la nova reforma s'espera que el consumidor conegui ben quins són les condicions de la hipoteca que va a subscriure abans del dia de la signatura.

En aquest escenari el paper dels notaris creix de forma notable. Hauran d'exercir el seu paper d'explicar al subscriptor de la hipoteca els seus dubtes i explicar-li el contingut del contracte. .I es reforça el paper del notari, que haurà d'actuar dues vegades, abans i durant la signatura de la hipoteca

2-Interes de demora concret.  

Un altre dels quebraderos de cap dels consumidors. Ja se sap que fa mesos el Tribunal Suprem va considerar com a abusiu un interès de demora del 19 per cent. Aquest tema s'està tancant en aquests moments.

3– Canvi d'hipoteca variable a fixa sense excessius costos

Davant la inseguretat del mercat i tot el que ha patit el consumidor aquest sembla decantar-se per hipoteques fixes. En aquests moments gairebé la meitat de les quals es contracten són fixes. El Govern vol que aquesta conversió sigui senzilla i no li costi diners al consumidor.

Al principi, la qual cosa té en el cap el ministre Luis de Guindos és la simplificació de tràmits: eliminar les comissions de cancel·lació i reduir els costos d'escriptura i registre perquè el client pugui canviar-se a una altra entitat que li ofereixi el tipus fix.

4- Comptar amb llistat de clàusules que no siguin legals.

Economia també ha promès que la normativa inclourà una espècie de llista amb totes aquelles clàusules que no són legals. Est és un punt molt important segons els notaris, ja que solament poden rebutjar les clàusules de les hipoteques si aquestes són considerades il·legals

5- Major transparència en el contracte per evitar clàusules solc.

Les diferents fallades del TJUE sobre aquesta matèria declarant nul·les i abusives aquestes clàusules obliguen al legislador a ser més transparent. 

La nova li pretén llançar transparència sobre el procés de contractació de les hipoteques, amb tota seguretat la decisió econòmica més important per a moltes famílies al nostre país. Torna a aparèixer el notari com a persona que ha d'ajudar al fet que el procés sigui clar i ajudi a evitar els conflictes entre bancs i clients.

Un dels temes que ja ha transcendit d'aquesta nova norma hipotecària és que el client haurà de , el client haurà d'escriure de pròpia mà que accepta i comprèn el contingut d'una fitxa d'advertiment estandarditzat on es posi de manifest l'existència de determinades clàusules.

6- Disposar de còpia del contracte abans de la seva signatura.

Una altra influència del TJUE i de les seves fallades contra la nostra normativa hipotecària empeny al fet que el consumidor tingui còpia prèvia del contracte hipotecari de la seva signatura posterior i que fins i tot pugui tenir un termini de set dies per reflexionar sobre aquest tema i el seu desenvolupament posterior

7- Reformulació de les clàusules de venciment anticipada.

Malgrat que els jutges espanyols estan pendents en aquest moment que el TJUE resol una qüestió prejudicial sobre aquest tema, el legislador espanyol vol fer taula rasa de l'assumpte. Es van acabar les penalitzacions per aquest motiu. La futura llei espanyola seguirà a la directiva europea i suprimirà aquesta qüestió que tants problemes ha causat a les famílies espanyoles.

La norma contempla un termini més ampli d'impagament abans d'iniciar una execució hipotecària ,pas previ al desnonament i fixat en l'actualitat en tres quotes sense pagar, en haver d'aconseguir el 2% del préstec, inclosos els interessos, en la primera meitat del contracte i un límit temporal màxim de 9 mesos. A partir de la segona meitat de la vida de la hipoteca, l'impagament haurà de ser del 4% i un topall de 12 mesos sense pagar.

8- El banc ha de donar crèdits de forma responsable.

La directiva europea, i per tant la norma espanyola, també dóna poders a la banca per accedir a més informació del sol·licitant de la hipoteca abans de donar-li un crèdit, evitant concessions que podrien denominar-se com a irresponsables i que es van donar durant els anys de la bombolla immobiliària.

9- Supressió d'hipoteques associades a altres serveis

La norma posa fi també a l'anomenada venda creuada, impedint que les entitats bancàries condicionin la concessió d'una hipoteca a l'adquisició de productes paral·lels com a assegurances de llar, fons de pensions o targetes de crèdit, pràctica molt habitual fins ara a Espanya a l'hora de contractar un préstec hipotecari.

10-Crear un model de contracte hipotecari senzill.

Una altra de les millores que introduirà la llei hipotecària és l'engegada d'un model de contracte hipotecari estàndard que sigui tan senzill que qualsevol consumidor pugui entendre-ho. Es va a incloure un contracte estàndard, clar i transparent, que inclogui diferents possibilitats: què suposa un tipus d'interès variable o un de fix i quant pot canviar l'oferta del banc amb i sense productes vinculats (com contractar assegurances o targetes).Més trasparencia i seguretat jurídica per als consumidors i el propi sector financer i adaptar-se al nou marc europeu traslladar són els eixos de l'avantprojecte de Llei de Crèdit immobiliari que el Govern ultima per després de l'estiu. A més, l'avantprojecte, que es remet aquest dilluns al Consell d'Estat per convertir-se en projecte de Llei i passar després el tràmit parlamentari, és molt possible que estigui aprovada abans que acabi aquest any.

Totes aquestes millores que reforçaran les normes del mercat hipotecari també tindran unes conseqüències ‘menys positives’ per als futurs propietaris que necessitin finançament bancari. Segons els experts, els tipus d'interès pujaran i l'accés a les hipoteques serà cada vegada més restrictiu, ja que les entitats enduriran les condicions que exigiran als nous interessats a contractar una hipoteca per comprar un habitatge.

Des de CONFILEGAL hem recapitulat les principals incorporacions d'aquest nou text, al fil de les últimes declaracions de Luis de Guindos, ministre d'Economia i Competitivitat en diversos fòrums. Aquí esbossem deu elements molt a tenir en compte d'aquest text normatiu on es reforça el paper del notari, abans i durant la signatura de la hipoteca:

1-Etapa precontractual important. 

Amb la nova reforma s'espera que el consumidor conegui ben quins són les condicions de la hipoteca que va a subscriure abans del dia de la signatura.

En aquest escenari el paper dels notaris creix de forma notable. Hauran d'exercir el seu paper d'explicar al subscriptor de la hipoteca els seus dubtes i explicar-li el contingut del contracte. .I es reforça el paper del notari, que haurà d'actuar dues vegades, abans i durant la signatura de la hipoteca

2-Interes de demora concret.  

Un altre dels quebraderos de cap dels consumidors. Ja se sap que fa mesos el Tribunal Suprem va considerar com a abusiu un interès de demora del 19 per cent. Aquest tema s'està tancant en aquests moments.

3– Canvi d'hipoteca variable a fixa sense excessius costos

Davant la inseguretat del mercat i tot el que ha patit el consumidor aquest sembla decantar-se per hipoteques fixes. En aquests moments gairebé la meitat de les quals es contracten són fixes. El Govern vol que aquesta conversió sigui senzilla i no li costi diners al consumidor.

Al principi, la qual cosa té en el cap el ministre Luis de Guindos és la simplificació de tràmits: eliminar les comissions de cancel·lació i reduir els costos d'escriptura i registre perquè el client pugui canviar-se a una altra entitat que li ofereixi el tipus fix.

4- Comptar amb llistat de clàusules que no siguin legals.

Economia també ha promès que la normativa inclourà una espècie de llista amb totes aquelles clàusules que no són legals. Est és un punt molt important segons els notaris, ja que solament poden rebutjar les clàusules de les hipoteques si aquestes són considerades il·legals

5- Major transparència en el contracte per evitar clàusules solc.

Les diferents fallades del TJUE sobre aquesta matèria declarant nul·les i abusives aquestes clàusules obliguen al legislador a ser més transparent. 

La nova li pretén llançar transparència sobre el procés de contractació de les hipoteques, amb tota seguretat la decisió econòmica més important per a moltes famílies al nostre país. Torna a aparèixer el notari com a persona que ha d'ajudar al fet que el procés sigui clar i ajudi a evitar els conflictes entre bancs i clients.

Un dels temes que ja ha transcendit d'aquesta nova norma hipotecària és que el client haurà de , el client haurà d'escriure de pròpia mà que accepta i comprèn el contingut d'una fitxa d'advertiment estandarditzat on es posi de manifest l'existència de determinades clàusules.

6- Disposar de còpia del contracte abans de la seva signatura.

Una altra influència del TJUE i de les seves fallades contra la nostra normativa hipotecària empeny al fet que el consumidor tingui còpia prèvia del contracte hipotecari de la seva signatura posterior i que fins i tot pugui tenir un termini de set dies per reflexionar sobre aquest tema i el seu desenvolupament posterior

7- Reformulació de les clàusules de venciment anticipada.

Malgrat que els jutges espanyols estan pendents en aquest moment que el TJUE resol una qüestió prejudicial sobre aquest tema, el legislador espanyol vol fer taula rasa de l'assumpte. Es van acabar les penalitzacions per aquest motiu. La futura llei espanyola seguirà a la directiva europea i suprimirà aquesta qüestió que tants problemes ha causat a les famílies espanyoles.

La norma contempla un termini més ampli d'impagament abans d'iniciar una execució hipotecària ,pas previ al desnonament i fixat en l'actualitat en tres quotes sense pagar, en haver d'aconseguir el 2% del préstec, inclosos els interessos, en la primera meitat del contracte i un límit temporal màxim de 9 mesos. A partir de la segona meitat de la vida de la hipoteca, l'impagament haurà de ser del 4% i un topall de 12 mesos sense pagar.

8- El banc ha de donar crèdits de forma responsable.

La directiva europea, i per tant la norma espanyola, també dóna poders a la banca per accedir a més informació del sol·licitant de la hipoteca abans de donar-li un crèdit, evitant concessions que podrien denominar-se com a irresponsables i que es van donar durant els anys de la bombolla immobiliària.

9- Supressió d'hipoteques associades a altres serveis

La norma posa fi també a l'anomenada venda creuada, impedint que les entitats bancàries condicionin la concessió d'una hipoteca a l'adquisició de productes paral·lels com a assegurances de llar, fons de pensions o targetes de crèdit, pràctica molt habitual fins ara a Espanya a l'hora de contractar un préstec hipotecari.

10-Crear un model de contracte hipotecari senzill.

Una altra de les millores que introduirà la llei hipotecària és l'engegada d'un model de contracte hipotecari estàndard que sigui tan senzill que qualsevol consumidor pugui entendre-ho. Es va a incloure un contracte estàndard, clar i transparent, que inclogui diferents possibilitats: què suposa un tipus d'interès variable o un de fix i quant pot canviar l'oferta del banc amb i sense productes vinculats (com contractar assegurances o targetes).

Level AA conformance,
		            W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0
© 2024 - Sernutec - Servicios y Nuevas Tecnologías