Actualitat Notícies

Consum inspeccionarà acadèmies i centres d’ensenyança
Consum inspeccionarà acadèmies i centres d’ensenyança

La Conselleria de Salut, a través de la Direcció general de Consum i dels seus serveis provincials, està duent a terme una campanya d'inspecció dirigida a acadèmies i centres privats d'ensenyament amb l'objectiu de comprovar el compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de les persones consumidores i usuàries i evitar així que s'ofereixin activitats de formació sense les degudes garanties.

En total, es realitzaran almenys 145 controls a les diferents províncies andaluses, en centres que imparteixen ensenyaments no reglats, és a dir, que no condueixen a l'obtenció d'un títol amb validesa acadèmica.

La campanya s'inclou un any més en el Pla d'Inspecció de Consum, a causa del volum de queixes, reclamacions i denúncies relacionades amb el sector, així com a les irregularitats detectades en anteriors campanyes d'inspecció. A més, es considera necessari continuar la labor de vigilància del sector, especialment en l'actual context econòmic i social, marcat per un augment en l'oferta de cursos de formació que poden crear expectatives d'accés a diferents llocs de treball i d'acreditació de requeriments exigits a nivell professional.

En aquest sentit, les actuacions s'intensificaran en aquells aspectes que han demostrat ser més vulnerables respecte als drets de les persones consumidores i usuàries, com són la informació precontractual, la introducció de clàusules abusives en els contractes, el control de la contractació a distància, etc. Per a això, la campanya se centrarà en dues àrees clares d'intervenció: la publicitat i la informació prèvia, i la contractació.

D'aquesta manera, es posarà el focus a comprovar que es facilita a les persones usuàries informació completa i correcta sobre les característiques del centre i dels cursos oferts, vigilant especialment si s'anuncia o no per part dels centres l'expedició de títols oficials, així com l'homologació dels cursos amb alguna institució oficial. També es vigilarà que els contractes d'ensenyament i del finançament del cost dels cursos compleixin les disposicions que protegeixen els drets de les persones consumidores i usuàries.

Pot veure la notícia original ACÍ

Level AA conformance,
		            W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0
© 2024 - Sernutec - Servicios y Nuevas Tecnologías