Actualitat Notícies

A on va el teu 0,7% de la Renda?
A on va el teu 0,7% de la Renda?

 

A finalitats socials, a l'Església Catòlica o a finalitats generals en els Pressupostos Generals de l'Estat. Sense que implique pagar més ni supose que et retornen menys, tu decideixes marcant-ho en la teua declaració a qui va aqueix 0,7%.

L'Assignació tributària és una part de la quota íntegra de la teua declaració de la renda que pots triar si destinar-la a finalitats d'interés social, al sosteniment econòmic de l'Església Catòlica o, si no marques res, als Pressupostos Generals de l'Estat per a finalitats generals.

Marcar les caselles no suposa pagar més impostos sobre la Renda (IRPF) ni que et retornen menys. En realitzar la teua declaració de la renda o confirmar l'esborrany es presenten per a triar dues caselles amb quatre possibilitats:

  •     Marcar la casella de l'Església Catòlica (casella 105) per a destinar-li un 0,7% de la seua quota de l'impost.
  •     Marcar la casella d'activitats d'interés general considerades d'interés social (casella 106) per a assignar-los el 0,7% de la seua quota.
  •     Marques totes dues caselles. En aquest cas tant l'Església com les diferents activitats d'interés social rebran cadascuna un 0,7%, per la qual cosa l'assignació tributària total ascendiria a un 1,4% de la seua quota.
  •     No marcar cap d'aquestes dues caselles i, per tant, no definir a què vols que es destine el teu 0,7%.

En l'esborrany de la declaració s'assigna de forma automàtica l'opció que el contribuent va triar en la seua declaració de l'any passat, sense perjudici que puga modificar-la. Si no va presentar declaració o no va marcar  cap opció, en presentar-la enguany li apareixerà un missatge perquè exercite l'opció o confirme l'absència d'aquesta.

Segons les dades la Memòria de l'Administració Tributària de 2016 aquesta és l'assignació que els contribuents destinen a l'Església i a finalitats socials:

L'Església destina quasi tot al seu funcionament

Els diners que rep l'Església d'aquesta assignació tributària el destina en quasi un 81% a finançar les 70 diòcesis que té a Espanya. L'import restant, en 2015, ho va repartir entre altres necessitats,  com pagar la Seguretat Social dels sacerdots (6,5%), finançar projectes de rehabilitació i construcció dels temples (1,9%), realitzar activitats pastorals (1,7%) o oferir una aportació extraordinària a Càritas Diocesana (2,5%). També hi ha una xicoteta quantitat que es destina a ajuda a les diòcesis insulars i les Institucions de la Santa Seu (0,2%).

Activitats d'interés social per a tres Ministeris

Per a 2018, els diners de l'assignació d'activitats d'interés social el distribueix l'Estat mitjançant convocatòries públiques de subvencions a través de tres Ministeris, d'acord als següents percentatges: el 77,22% al Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, el 19,43% a l'El Ministeri d'Afers exteriors i de Cooperació i el 2,85% al Ministeri d'Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient.

Si no marques res, els teus diners als Pressupostos

En la seua pàgina web, l'Agència Tributària assenyala que, quan el contribuent no marca cap de les opcions anteriors, aqueix 0,7% dels seus impostos anirà a parar als Pressupostos Generals de l'Estat per a destinar-lo a finalitats generals.

Level AA conformance,
		            W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0
© 2024 - Sernutec - Servicios y Nuevas Tecnologías