Actualitat Notícies

Claus per a nou bo social elèctric: requisits i com beneficiar-se del descompte

Enfrontar-se a la factura de la llum a final de cada mes pot ser un mal glop per a algunes economies domèstiques. Per a aquests consumidors més vulnerables, divendres passat es va aprovar en Consell de Ministres el nou bo social elèctric. Les ajudes es repartiran en funció de la renda dels titulars i altres característiques especials. 

En les noves directrius es recull la figura de consumidor vulnerable, que es beneficiarà del 25% de descompte; la del vulnerable sever, al que se li aplicarà el 40%, que podrà arribar al 50% si està sent atès pels serveis socials i està en risc d'exclusió. Les famílies nombroses i els pensionistes amb la retribució mínima també podran sol·licitar el bo. 
Segons el reial decret publicat en el BOE, un consumidor vulnerable és aquell que acrediti una renda igual o inferior a 14 pagues de 806 euros. Si té un fill al seu càrrec, la quantia màxima per percebre l'ajuda serà d'1.074 euros i 1.343, si té dos menors sota la seva responsabilitat. El límit màxim de renda per percebre el bo s'incrementarà en cas que el consumidor o algun membre de la unitat familiar tingui una discapacitat igual o superior al 33% o sigui víctima de violència de gènere o terrorisme. 

Si els ingressos del ciutadà no arriben al 50% dels fixats per al consumidor vulnerable, serà considerat "vulnerable sever". 

Per a tots els beneficiaris hi haurà un màxim de consum al que se li efectuarà la rebaixa, per preservar l'eficiència energètica.

El descompte s'aplicarà directament sobre la factura des del primer dia de facturació en el qual es rebi la sol·licitud. El bo tindrà una validesa de dos anys si el titular no perd algun dels requisits pels quals li va ser concedit i serà la companyia elèctrica l'encarregada de comunicar el venciment amb anterioritat. El consumidor podrà sol·licitar la seva renovació fins a dues setmanes abans. Per a les famílies nombroses el descompte estarà actiu durant la vigència del document que els acredita com a tal. 

El decret també introdueix novetats en el cas d'impagament. Per exemple, les companyies comercializadoras no podran eliminar el subministrament a les persones que es trobin en risc d'exclusió social. Per a la resta de consumidors vulnerables, el termini per tallar la llum passa de dues a quatre mesos. 

Els clients que ja comptin amb un bo social antic podran mantenir-ho sis mesos més sense necessitat de tornar a tramitar-ho. Per a noves concessions, el Govern facilitarà als usuaris una aplicació amb tota la informació. A més, es podrà sol·licitar per telèfon, correu electrònic, correu postal i en les oficines de les empreses comercializadoras. 

Pot consultar la notícia original ACI

Level AA conformance,
		            W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0
© 2023 - Sernutec - Servicios y Nuevas Tecnologías