Actualitat Notícies

Com i quant costa donar d'alta la llum?
Com i quant costa donar d'alta la llum?

Cada zona del país té assignada una única distribuïdora. Aquesta companyia no canvia i és la que físicament s'encarrega de realitzar el subministrament d'electricitat fins al nostre habitatge. Si llogaràs o comprar una casa, et donem unes claus per a realitzar amb èxit els tràmits de donar d'alta la llum i contractar la tarifa adequada amb la comercialitzadora que millor s'adapte a les teues necessitats.

La distribuïdora és la companyia que fa totes les connexions elèctriques, instal·la el comptador i s'encarrega mes a mes de la seua lectura. Cada zona del país té assignada una única distribuïdora que no canviarà mai, per la qual cosa podem canviar de companyia comercialitzadora d'electricitat, però no de distribuïdora. Encara que l'alta del subministrament el realitza físicament la distribuïdora, el més senzill és que triem a una comercialitzadora i que siga aquesta companyia qui s'encarregue de realitzar en el nostre nom tots els tràmits necessaris.

Si la casa no té subministrament: 4 conceptes de pagament regulats

Si l'habitatge és nou o porta més de tres anys amb el subministrament elèctric donat de baixa, has de pagar per diferents conceptes que estan regulats, per la qual cosa donarà el mateix quina siga la teua distribuïdora o que comercialitzadora d'electricitat hages triat:

Drets d'extensió: es paga 17,37 €/kW + IVA per cada kW de potència que la instal·lació del teu habitatge tinga reconeguts. És a dir, si l'habitatge té un Butlletí d'Instal·lació que reconeix 6.9 kW, hauràs de pagar per aqueixos 6.9 kW encara que després contractes una potència inferior.

Drets d'accés: es paga 19,70 €/kW + IVA per cada kW de potència que realment contractes per al teu domicili. Podràs pujar o baixar-la en el futur, i sempre que no sobrepasses els drets d'extensió no hauria de ser necessari un nou butlletí.

Drets d'enganxament: es paga 9.04 €/kW + IVA per la connexió del subministrament.  Aqueix import te'l reclamaran també davant qualsevol actuació en el teu comptador, encara que siga *telegestionado, com pujar o baixar la potència o activar la discriminació horària. Pel que si tries des d'un primer moment la teua tarifa correcta evitaràs càrrecs addicionals.

Drets de garantia: és una fiança que fixa la distribuïdora i que s'equipara a l'equivalent a la utilització d'un mes de la instal·lació pel que l'import final també depén de la potència contractada. Es retorna en finalitzar el contracte.

Per tant, un alta d'un nou habitatge reconegut per a 4.6 kW i que contracta aqueixa mateixa potència, et suposarà un import de 267 € incloent un cost orientatiu de 50 euros en concepte de fiança. Per a realitzar aquesta nova alta, serà imprescindible comptar amb un Butlletí o Certificat d'Instal·lació Elèctrica que certifique que la instal·lació compleix la normativa vigent. Si es tracta d'un nou habitatge t'hauran donat aqueixa documentació.

Si l'habitatge ja té llum: subrogació del contracte

Si l'habitatge ja té subministrament elèctric tot és més senzill ja que pots realitzar una subrogació del contracte. Amb la col·laboració de l'anterior propietari o inquilí podràs sol·licitar un canvi de titular. El canvi titular no té cap cost però hauràs de tindre en compte que implica assumir amb caràcter general el contracte de l'anterior propietari. Per això és important verificar si hi ha deutes o consums pendents importants. La subrogació és delicada amb l'ona de denúncies per manipulació de comptadors. Els actuals propietaris són acusats de la manipulació per ser titulars del contracte en aquest moment encara que aqueixa possible manipulació s'haguera realitzat amb anterioritat.

La subrogació del contracte la pots sol·licitar directament a la comercialitzadora actual. No obstant això, algunes distribuïdores dificulten aquesta subrogació quan l'últim Butlletí té més de 20 anys. No és una norma fixa ja que cada Comunitat Autònoma té la seua pròpia política a l'hora de ser més o menys exigent amb aquest requeriment. Tan sols en el cas que un futur client desitge sol·licitar el bo social li han de facilitar el canvi de titularitat sense posar-li aquest tipus d'impediment basat en l'antiguitat de l'últim Butlletí.

Pot consultar la notícia original ACI

Level AA conformance,
		            W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0
© 2024 - Sernutec - Servicios y Nuevas Tecnologías