Actualitat Notícies

El consumidor, víctima del frau
El consumidor, víctima del frau

Quant a les actuacions de control de qualitat, es van prendre 146 preses de mostres, corresponents tant a campanyes regionals com a nacionals, entre les quals destaquen els productes alimentosos, les joguines, els cosmètics i productes d'higiene personal o les eines i productes de bricolatge.

De les mostres analitzades, només una cinquena part van presentar alguna determinació analítica no conforme amb la normativa vigent. Respecte a les actuacions en l'àmbit de la seguretat dels productes, es van gestionar 2.216 notificacions d'alertes de les quals tan sols nou van tenir origen en els productes de la regió, la qual cosa suposa un escàs 1,6 per cent a nivell nacional.

En relació a les accions d'identificació i localització de productes notificats per la xarxa d'alerta europea RASFF es va derivar la intervenció de 27.268 unitats de producte, ha informat el Govern regional en un comunicat. Els serveis d'inspecció de la Direcció general de Salut Pública i Consum i els inspectors locals de les Oficines Municipals d'Informació i Consum de la regió, duen a terme durant tot l'any exhaustius controls de qualitat i seguretat dels articles que es comercialitzen a nivell autonòmic i dels establiments de venda procedint, al seu torn, a la presa de mostres per verificar el compliment de la normativa vigent.

Aquestes actuacions es complementen amb la immobilització cautelar i retirada d'aquells articles que puguin presentar algun tipus de risc o hagin estat notificats en el sistema d'intercanvi d'informació de la xarxa europea d'alerta de productes perillosos.

Com a complement a aquestes actuacions, les Adreces Provincials de Sanitat atenen les reclamacions i denúncies que qualsevol persona consumidora desitgi plantejar en relació a algun producte concret. Així mateix, des de la Direcció general de Salut Pública i Consum es van subscriure quatre convenis amb diferents entitats, en el marc del diàleg empresarial i institucional, destacant el subscrit amb la Conselleria de Benestar Social en matèria de vulnerabilitat i pobresa energètica.

Així mateix, des de la Direcció general de Salut Pública i Consum es van subscriure quatre convenis amb diferents entitats, en el marc del diàleg empresarial i institucional, destacant el subscrit amb la Conselleria de Benestar Social en matèria de vulnerabilitat i pobresa energètica.

ATENCIÓ A PERSONES CONSUMIDORES

Quant a l'activitat d'atenció a les persones consumidores i usuàries, el nombre de demandes registrades a la regió a través de les Oficines Municipals d'Informació al Consumidor (OMIC) i dels serveis de les adreces provincials de Sanitat ha aconseguit un total de 77.515. D'elles 53.197 demandes corresponen a consultes, 23.448 a reclamacions, 220 a denúncies i 650 a queixes, sent els sectors més demandats els relacionats amb l'àmbit de les telecomunicacions, el subministrament elèctric, la banca i els serveis financers, les assegurances i el subministrament de gas.

Tant el sector de les telecomunicacions com el de l'energia són en els últims anys els que generen més inquietud entre les persones consumidores i usuàries; encara que les reclamacions del sector bancari i d'assegurances són les que s'han incrementat en aquest temps, i en el cas del primer, s'ha vist incrementat en gran manera per l'impacte que ha tingut la problemàtica de les clàusules solc en l'activitat de les oficines d'atenció al consumidor.

Pel que fa a la Junta Arbitral de Consum de Castella-la Manxa, durant l'any 2017 s'han registrat un total de 414 sol·licituds d'arbitratge, 369 expedients admesos a tràmit i 395 laudos dictats. El sector de les comunicacions ha estat registrat el major volum amb un 44,18 per cent, en aquest sistema de resolució alternativa de litigis que a la regió explica ja amb un total de 12.200 empreses adherides, la qual cosa reflecteix clarament la confiança que aquest mecanisme desperta per abordar de forma ràpida, amistosa i gratuïta els problemes entre consumidors i empresaris.

Finalment, la Direcció general de Salut Pública i Consum ha dut a terme al llarg del passat any diferents accions informatives i divulgatives entre les quals destaquen les relatives a la prevenció del desaprofitament alimentari i a l'eficiència i vulnerabilitat energètiques. A això s'afegeixen les accions formatives desenvolupades per a tècnics de consum en temes com el comerç electrònic, clàusules solc, serveis financers, assegurances, telefonia o estalvi energètic.

A això s'afegeixen les accions formatives desenvolupades per a tècnics de consum en temes com el comerç electrònic, clàusules solc, serveis financers, assegurances, telefonia o estalvi energètic. Així mateix, la Conselleria de Sanitat treballa en la redacció de l'esborrany de Llei sobre els Drets de les Persones Consumidores a Castella-la Manxa i en els decrets sobre el Consell Regional de Consum, així com la regulació del procediment administratiu a seguir en relació amb els preus dels serveis públics municipals objecte d'intervenció autonòmica i sobre els distintius a les millors pràctiques en consum.

L'activitat de la Conselleria de Sanitat en matèria de consum es completa en l'àmbit de l'educació del consumidor amb la formació de docents, l'edició regional del concurs escolar Consumópolis, la realització de tallers sobre consum sostenible o la participació al programa europeu 'Consumer Classroom'.

Pot consultar la notícia original ACI

Level AA conformance,
		            W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0
© 2023 - Sernutec - Servicios y Nuevas Tecnologías