Actualitat Notícies

Desprotecció dels consumidors enfront del sistema bancari
Desprotecció dels consumidors enfront del sistema bancari

La crisi que es va iniciar en el 2008 va posar de manifest la falta de cultura financera en molts àmbits, des de les finances personals fins a la gestió empresarial. De fet, un estudi de *Gallup del 2014 posava de manifest que a Espanya solament el 49 % de la població adulta té coneixements financers, per sota de la mitjana europea en termes d'educació financera. En l'informe TREPITJA del 2015 sobre competències financeres, la població jove del nostre país torna a suspendre, situant-se per sota de la mitjana de l'OCDE i per darrere de països com Itàlia, Polònia i Rússia.

El desconeixement o falta d'informació té conseqüències importants en la presa de decisions i aquestes tenen major impacte quan parlem de productes bancaris. Quan no tenim la capacitat per prendre decisions, principalment per falta de coneixements, les persones deleguem les nostres decisions o ens deixem influenciar en menor o major grau per tercers del nostre entorn. En l'àmbit financer, sovint es confia en l'entitat financera i ens deixem aconsellar per la seva oferta de productes i serveis. No obstant això, és important tenir present que les institucions financeres són empreses que segueixen el principi econòmic de maximitzar els seus beneficis.

Ja de per si mateix, els productes financers més senzills són complicats de comparar si no es disposa d'uns mínims coneixements financers. En l'actualitat, els productes hipotecaris van acompanyats d'una sèrie de productes addicionals, tals com a fons d'inversió, plans de pensions, assegurances i fins i tot, alarmes per a la llar. La finalitat de contractar-los no és més que rebaixar el tipus d'interès. No obstant això, per saber quins i per quant temps compensa la contractació de productes addicionals cal fer una sèrie de càlculs financers bastant detallats prèviament que requereixen d'uns coneixements previs.

Arran de l'última crisi financera, la llei s'ha desenvolupat en honor de protegir al consumidor financer, d'aquí la creació de la *MIFID (Directiva sobre mercats d'instruments financers). Un dels principals objectius de la *MIFID és prevenir i evitar incompliments normatius i conflictes d'interessos. També ha incidit en l'oferta de productes, de manera que les entitats financeres solament poden oferir productes d'inversió adequats als seus clients segons el seu perfil de risc i característiques, que es determinen a través d'un qüestionari individual ('test d'idoneïtat'). No obstant això, continuem davant el mateix problema: la falta de coneixement financer.
Falta d'independència

Malgrat els esforços fets des d'Europa per protegir al consumidor final, aquests no han estat suficients en matèria de despeses ni en productes de crèdit, ja que s'ha focalitzat principalment en productes d'inversió. Per definició, tot acte del que es derivi una comissió o una despesa hauria de ser liquidat pel seu usuari final, perquè és el subjecte que ho usa. Així, doncs, les despeses associades a la formalització de la hipoteca (import de la taxació, constitució davant notari, inscripció en el registre i pagament de l'Impost sobre Actes Jurídics Documentats, *AJD) haurien de ser pagats pel seu usuari, ja sigui la banca o el consumidor. Que el consumidor assumeixi per si solament el 100 % d'aquests imports és clarament una clàusula abusiva quan part d'aquests serveis són exercits per la banca.

Ja fa anys que diferents organitzacions de protecció als consumidors declaren l'abús de determinades clàusules associades en determinats productes financers. De nou, igual que en les clàusules solc, serà necessari que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea determini qui es fa càrrec de cada despesa. El canvi de decisió per part del Tribunal Suprem i la modificació del reial decret per part del Govern central ha posat en relleu una falta d'independència entre legisladors i banca i una desprotecció del consumidor.

És, doncs, totalment necessària la creació d'un organisme independent que protegeixi els drets dels usuaris de productes financers, principalment quan s'ha evidenciat una falta d'educació financera. Aquesta és l'única forma de garantir que alguna institució vés-la de manera homogènia pel benestar financer de tots els grups socials.

Puede consultar la noticia original AQUI

Pot consultar la notícia original AQUI

Level AA conformance,
		            W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0
© 2024 - Sernutec - Servicios y Nuevas Tecnologías