Actualitat Notícies

Dia Mundial del Reciclatge: Què es pot transformar?
Dia Mundial del Reciclatge: Què es pot transformar?

Reciclar és sotmetre un material usat a un procés mecànic o industrialitzat perquè es puga tornar a utilitzar. Segons el Programa de les Nacions Unides per al Medi ambient (Pnuma), la brossa pot deixar de ser una font de gasos d'efecte hivernacle que afecten l'atmosfera per a convertir-se en un generador d'energia que contribuïsca a la lluita contra el canvi climàtic.

D'acord amb l'estudi “Brossa i canvi climàtic: tendències globals i marcs estratègics”, la brossa genera entre 3% i 5% de les emissions de gasos d'efecte hivernacle atribuïbles a l'ésser humà. No obstant açò, de ser manejada de forma eficient, la brossa podria deixar de ser una “font d'emissions” i convertir-se en “una major estalviadora d'emissions, a través de mesures com la collita de gas metà dels abocadors de brossa per a elaborar combustible i electricitat”.

Tres eixos s'han de treballar sobre aquest tema, indica el reporte del Pnuma:

- Reduir la quantitat de residus que produeix l'home i reciclar materials.

- Produir energia a partir de la brossa perquè aquesta reemplace a la generada per combustibles fòssils.

- Emmagatzemar el carboni que ix dels *tiraderos de brossa.

Què es pot reciclar?
Paper, vidre, piles i bateries, ciment, cartó, plàstic, alumini, objectes electrònics i computadores. Per a fer-ho existeixen diversos mecanismes, segons la naturalesa del material: fosa, revulcanitzat, derretiment, fermentació, recuperació i conversió en composta per a abonament.

“El vidre és un dels materials més fàcils de reciclar. A més, en fondre-ho i donar-li nova forma s'estalvia un 93% de materials i un 23% d'energia, ja que la fabricació de nous envasos de vidre amb matèries primeres necessita un major ús d'energia que els fabricats amb vidre reciclat”, explica el *Pnuma en els seus comunicats didàctics.

Sobre els plàstics, indica que tenen moltes utilitats i són també fàcils de reciclar.

“Com provenen del petroli, amb el seu reciclatge s'evita extraure aquesta contaminant matèria primera. Els metalls també són molt valuosos, ja que amb el seu reciclatge es consumeix menys energia que fabricant metall nou a partir de minerals”.

Les persones i empreses que es dediquen al reciclat de paper i cartó ajuden amb aquesta acció a reduir la tala d'arbres i el gran impacte ambiental de la seua fabricació.

“El seu reciclatge redueix en un 74% la contaminació de l'aire i en un 35% la de l'aigua. Per cada 133 tones de paper que es reciclen s'estalvia en abocador un espai equivalent a una piscina olímpica plena fins a a dalt. Seguint el símil futbolístic, un gran estadi es podria omplir fins a a dalt amb 100,000 tones de paper que no es recicla”, informa el Pnuma.

Pot consultar la notícia original ACI

Level AA conformance,
		            W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0
© 2024 - Sernutec - Servicios y Nuevas Tecnologías