Actualitat Notícies

El decàleg que protegeix al consumidor en rebaixes
El decàleg que protegeix al consumidor en rebaixes

La Unió de Consumidors (UCE-Astúries) considera que, segons els seus sondejos d'opinió, el 80% dels consumidors considera "un fracàs" la desregulación de les rebaixes, que des de 2012 i per decisió del Govern central poden realitzar els comerços a qualsevol moment de l'any.


En una comunicació divulgada al seu web, UCE demanda al Govern asturià que reguli els períodes de rebaixes per garantir els drets econòmics dels consumidors i del petit comerç. Segons el col·lectiu que presideix Dacio Alonso, "a desregulación d'horaris comercials i la desnaturalització dels períodes de rebaixes, solament beneficien al format gran Superfície i parcs comercials, amb l'objecte que incrementin la seva posició dominant al mercat de la distribució comercial".

L'organització de consumidors ha afegit a aquesta petició un decàleg en el qual informa dels drets que tenen els consumidors en les rebaixes. És el següent:

1º.- El comerciant informarà al consumidor sobre la durada exacta del període de rebaixes, a través de suports escrits apropiats, tant a l'interior de l'establiment com en l'aparador, de manera que s'asseguri una informació clara i visible.,

2º.- No podrà oferir-se com rebaixes articles que no haguessin format part de l'oferta habitual de vendes.

3º.- En el cas que la venda amb rebaixa no afecti a la totalitat dels productes comercialitzats, els rebaixats estaran clara i suficientment diferenciats de la resta.

4º.- El producte que s'ofereixi en rebaixes haurà d'estar etiquetat correctament, complint amb la reglamentació que li sigui aplicable.

5º.- El preu de cada producte exposat per a la seva comercialització en temporada de rebaixes haurà d'indicar de forma clara el preu anterior i el preu rebaixat, tant en l'aparador, etiqueta individual del producte, i publicitat.

6º.- No podran oferir-se en rebaixes articles obsolets o amb deterioracions, sense perjudici que s'ofereixin en el mateix establiment comercial com a saldos.

7º.- No s'aplicarà en cap cas recarrego algun per utilitzar com a fórmula de pagament les targetes de crèdit en rebaixes, si l'establiment admet aquest mitjà de pagament en temporada habitual.

8º.- S'admetrà per part del comerç el canvi del producte o la devolució del seu import en la data de compra, habilitant para tal fi, un termini mínim de 7 dies hàbils, sempre que el producte no hagi estat usat, podent el consumidor optar per la substitució per un altre d'iguals característiques. (Solament els establiments adherits al Codi de Bones Pràctiques de la UCE)

9º.- Es lliurarà sempre factura o tiquet de compra i se segellessin els documents de garanties de béns o productes duradors conforme a la nova llei de garanties de productes de consum.

10º.- Exigir en cas de discrepància les fulles de reclamació, que tot establiment està obligat a lliurar al consumidor, amb la finalitat de garantir els seus drets.

Pot consultar la notícia original ACI

Level AA conformance,
		            W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0
© 2024 - Sernutec - Servicios y Nuevas Tecnologías