Actualitat Notícies

El Govern vol protegir més el consumidor a l'hora de contractar les tarifes de la llum
El Govern vol protegir més el consumidor a l'hora de contractar les tarifes de la llum

El Govern està constatant en aquesta crisi energètica les dificultats que els consumidors domèstics tenen per a veure's afavorits a l'hora de contractar una tarifa elèctrica.

És per això que vol aprovar un reial decret en el qual li atorgue una major protecció al consumidor enfront d'uns certs abusos que es donen en el mercat de la comercialització.

Per a això ha tret a consulta pública l'elaboració d'aquest Reial decret pel qual es regulen les condicions de subministrament i contractació d'energia elèctrica.

“L'experiència obtinguda al llarg d'aquests últims anys ha permés detectar una sèrie d'elements normatius en matèria de protecció del consumidor d'energia elèctrica que és necessari abordar”, explica el Ministeri per a la Transició Ecològica en la seua exposició de motius.

“Aspectes com la regulació en matèria de canvi de subministrador, la regulació del marc de reclamacions per al consumidor d'energia elèctrica, o elements vinculats al marc general de contractació, necessiten adaptar-se a les necessitats del sector, de tal forma que s'assegure un adequat equilibri entre la consecució dels objectius de política energètica i la necessària protecció del consumidor d'energia elèctrica”, remata.

Tarifa única d'accés

A més, el Govern creu que la regulació en aquesta matèria està dispersa en diverses normatives i per això vol aprovar-lo sota un Reial decret que englobe tot el relacionat amb la protecció del consumidor.

Això sí, tot això es refereix únicament al mercat lliure ja que la regulació tant de la tarifa PVPC com del bo social va apart.

Altres aspectes que serien objecte de regulació a través del reial decret de subministrament i contractació podrien ser: el desenvolupament dels procediments de detecció i facturació del frau, el desenvolupament de la regulació relativa als subministraments essencials, la regulació de la unificació dels peatges d'accés i càrrecs –actualment denominat tarifa única d'accés-, etcètera.

L'agregador de la demanda

Aprofitant que es vol donar major protecció al consumidor, el Govern pretén també donar entrada a aquests nous models de negoci dins del sector elèctric.

Per a això, en aquest mateix Reial decret començarà a donar forma a una de les figures més prometedores de cara al fet que el consumidor domèstic obtinga un major protagonisme.

Parle de l'agregador de la demanda. “La gestió de la demanda està destinada a exercir un rol imprescindible en el compliment dels objectius comunitaris, dotant al sistema d'una nova “font de flexibilitat” que permeta continuar incorporant nova tecnologia renovable en el sistema elèctric, contribuint amb això a garantir la seguretat de subministrament. Una de les formes en les quals aqueixa flexibilitat pot oferir-se és a través de l'agregador independent”, explica el Ministeri.

Consulta la notícia original ACI

Level AA conformance,
		            W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0
© 2023 - Sernutec - Servicios y Nuevas Tecnologías