Actualitat Notícies

Energia agilita el bo social i blinda les dades fiscals del consumidor

El Ministeri d'Energia ultima la posada en marxa de la plataforma que evitarà que les elèctriques tinguin accés a les dades de renda dels seus clients i agilitzarà els tràmits per aconseguir el bo social.

El Govern havia posat en marxa el nou bo social sense tenir a punt aquesta aplicació informàtica, un extrem que resultava incòmode per als usuaris però també per a les companyies que havien de gestionar així manualment un gran nombre de documentació personal extremadament delicada, entre ella, la declaració de la renda.

La Resolució, que s'espera que es pugui fer pública en breu, ha de comunicar que l'aplicació per a la comprovació dels requisits del bo social està ja operativa. Des d'aquest moment, ja s'estarà en situació d'operar la plataforma amb dades reals.

La intenció del Govern amb aquest llançament d'hora era accelerar la campanya de comunicació i l'entrada en el bo social de tots els clients que poguessin tenir accés abans de l'hivern amb la més que presumible pujada de les tarifes que es produirà d'acord amb els efectes de la sequera.

Renovar la petició

En l'actualitat hi ha prop de dos milions de consumidors acollits a la figura del bo social. Aquests usuaris hauran de tornar a demanar abans del proper mes de març l'adhesion a aquesta tarifa per poder mantenir els seus avantatges, sempre que tinguin accés a la mateixa amb les noves condicions. No obstant això, tot aquell que no ho faci, deixarà de percebre-la en aquesta data. En el primer mes de gestió del bo social, les elèctriques han gestionat al voltant de 7.000 peticions com a consumidors vulnerables, fet que suposa una xifra notablement baixa davant dels dos milions de clients.

Per sol·licitar el bo social cal aportar, segons la CNMC, el model de sol·licitud (Disponible a la web de cada Comercializadora de referència), una fotocòpia del NIF o NIE del titular del punt de subministrament i, si escau, de tots els membres de la unitat familiar (inclosos els majors de 14 anys amb capacitat d'obrar i dels menors de 14 anys que disposin d'ell), el certificat d'empadronament, individual o conjunt, de tots els membres de la unitat familiar, així com el Llibre de família o, si escau, certificació de la fulla individual del Registre Civil de cadascun dels integrants de la unitat familiar.

Les elèctriques estan demanant a més la declaració de la renda o certificat d'imputacions de tots els membres de la unitat familiar, ja que en aquests moments no tenen una altra forma de fer les comprovacions, però amb el llançament d'aquesta plataforma, aquest tràmit deixarà de ser necessari.

Una vegada sol·licitat el bo social s'aplicarà durant el termini de dos anys, sempre que amb anterioritat no es produeixi la pèrdua d'alguna de les condicions que donen dret a la seva percepció.

En qualsevol cas, el consumidor està obligat a comunicar al comercializador qualsevol canvi que suposi la pèrdua de la condició de consumidor vulnerable, en el termini d'un mes des que es produeixi aquest canvi.

El descompte aplicable al consumidor vulnerable serà del 25% sobre el PVPC (preu voluntari per al petit consumidor). En el cas de reunir les condicions de consumidor vulnerable sever, el descompte serà del 40% sobre el PVPC.

En tots dos casos, el descompte s'aplica sobre el terme d'energia i sobre el terme de potència del PVPC. En el terme d'energia, existeix un límit màxim anual d'energia amb dret a descompte que es calcula prorratejant aquest entre el nombre de dies que comprèn cada factura. L'energia per sobre d'aquest límit es facturarà al PVPC sense descompte.

Per sol·licitar el bo social cal aportar, segons la CNMC, el model de sol·licitud (disponible al web de cada comercialitzadora de referència), una fotocòpia del NIF o NIE del titular del punt de subministrament i, si s'escau, de tots els membres de la unitat familiar (inclosos els majors de 14 anys amb capacitat d'obrar i dels menors de 14 anys que disposin d'ell), el certificat d'empadronament, individual o conjunt, de tots els membres de la unitat familiar, així com l' llibre de família o, si s'escau, certificació del full individual del Registre Civil de cadascun dels integrants de la unitat familiar.

Les elèctriques estan demanant a més la declaració de la renda o certificat d'imputacions de tots els membres de la unitat familiar, ja que a hores d'ara no tenen altra forma de fer les comprovacions, però amb el llançament d'aquesta plataforma, aquest tràmit deixarà de ser necessari.

Un cop sol·licitat el bo social s'aplicarà durant el termini de dos anys, sempre que amb anterioritat no es produeixi la pèrdua d'alguna de les condicions que donen dret a la percepció.

Pot consultar la notícia original ACI
Level AA conformance,
		            W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0
© 2024 - Sernutec - Servicios y Nuevas Tecnologías