Actualitat Notícies

Et sents atrapat en un préstec abusiu? Descobreix com protegir els teus drets
Et sents atrapat en un préstec abusiu? Descobreix com protegir els teus drets

Davant una urgència econòmica a l'hora de poder arribar a fi de mes o voler permetre's un capritx com un mòbil nou o un cap de setmana de vacances, els anuncis d'empreses de microcrèdits semblen tindre la solució. Les condicions semblen avantatjoses per a aconseguir els diners quasi a l'instant, però la lletra xicoteta pot amagar interessos abusius i usuraris.

L'interés d'un préstec és el preu que cobra el prestador –una entitat financera o un banc, per exemple– al prestatari –la persona que sol·licita el préstec– per donar els diners que es demana. És una quantitat extra, per la qual cosa és important saber quant s'haurà de retornar.

Entendre quan els interessos d'un préstec són abusius o usuraris

Per a saber si un consumidor està pagant massa interessos pel seu préstec, el primer és entendre la diferència entre els tipus d'interés d'un préstec:

D'una banda, els interessos abusius són els que es donen en la indemnització que el consumidor ha de pagar pel retard o l'impagament del deute. Les entitats de crèdits ràpids saben que la situació econòmica dels seus clients no se solucionarà a curt termini i que segurament hauran fins i tot de sol·licitar-los un altre crèdit per a pagar l'anterior.

D'altra banda estan els interessos usuraris, que són els interessos remuneratoris, és a dir, els que estan relacionats amb el preu que cal pagar pels diners prestats. El preu del préstec es torna desorbitat, no sols quant a interessos.

El Banc d'Espanya estableix l'interés normal o habitual de les operacions de crèdit al consum. També estableix l'interés legal dels diners, que és el tipus que determina els interessos de demora a pagar en cas d'impagament o retards en el pagament. Per a valorar si els interessos a pagar són superiors a l'interés normal dels diners, cal comprar el TAE fixat en l'operació i l'interés mitjà dels préstecs al consum en la data en què es va contractar.

Entendre quan els interessos d'un préstec són abusius o usuraris

Si bé existeix una Llei de la Usura, la veritat és que existeix una falta de regulació respecte a la limitació en els tipus d'interés. Fins i tot el Tribunal Suprem està generant una certa confusió amb les últimes sentències contra les targetes “*revolving”, per exemple. A més, la usura no és un delicte en si mateixa, però la seua pràctica comporta la nul·litat del contracte. És a dir, si es demostra que hi ha usura en el préstec, el consumidor quedaria obligat només a pagar la suma rebuda i no la dels interessos abusius.

Encara que cal tindre en compte que, per a aconseguir anul·lar un préstec amb interessos desorbitats es pot fer per més motius que pel tipus d'interés. La declaració de préstec amb interessos abusius no significa només que el consumidor haja sigut enganyat, per la qual cosa el contracte pot declarar-se nul encara que haguera prestat un consentiment lliure i informat, signat per escrit. Ser conscient de la repercussió econòmica del préstec no afecta a la declaració de *abusividad o usura.

Com reclamar un préstec amb interessos desorbitats?

En reclamar un préstec amb interessos abusius i usuraris, el que es vol és anul·lar aquests interessos. En cas que el deute ja s'haguera pagat en el moment de reclamar, la reclamació pretén recuperar l'excés pagat.

El primer pas és presentar un escrit de reclamació al servei d'atenció al client de l'entitat financera o del banc, sol·licitant la nul·litat dels interessos per usura i per no ser transparents en les condicions del contracte.

Existeixen diversos models de reclamació d'interessos abusius. Però perquè la reclamació avance als següents passos, el millor és iniciar el tràmit amb advocats que siguen experts a reclamar interessos abusius.

Consulta la notícia original ACI

Level AA conformance,
		            W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0
© 2024 - Sernutec - Servicios y Nuevas Tecnologías