Actualitat Notícies

Hem de limitar el consum de carn?
Hem de limitar el consum de carn?

La carn és un aliment de gran valor nutricional i bàsic en la dieta de bona part de la població. Recentment, s'ha publicat un nou informe que discuteix els límits del seu consum establits en estudis anteriors.

El passat mes de març, el grup de treball de Nutrició de la Societat Espanyola de Metges d'Atenció Primària va presentar la guia Importància de la Carn de boví en l'alimentació dels espanyols, en la qual conclou que un consum moderat de carn de boví fins a tres o quatre racions setmanals (una ració equival a 150 grams de pes net), que vindria a ser mig quilo a la setmana, no incrementa el risc cardiovascular, sempre que s'escullen peces magres i s'elimine el greix visible abans del cuinat.

Altres guies alimentàries dirigides a la població general consideren aquesta quantitat excessiva. De fet, l'Agència Espanyola de Consum, Seguretat Alimentària i Nutrició aconsella un consum moderat o ocasional de carn roja de no més de dues vegades per setmana, és a dir, menys de 200-300 grams setmanals, ja que un augment del seu consum està vinculat a problemes de salut. En aquesta línia, el Fondo Mundial per a la Recerca del Càncer també recomana no consumir més de 300 grams setmanals de carn roja.

Carn roja i càncer

La principal alerta sobre els riscos de menjar carn va arribar a l'octubre de 2015, quan l'Agència Internacional de Recerca sobre el Càncer de l'Organització Mundial de la Salut (OMS) va concloure que la carn roja és probablement cancerígena (la carn processada o transformada va eixir pitjor parada, en ser declarada cancerígena sense gènere de dubtes). Açò es basa en resultats de múltiples estudis epidemiològics que han associat la carn roja amb el risc de desenvolupar càncer en el còlon o el recte (càncer colorrectal).

No obstant açò, a causa del disseny d'aquests estudis, és probable, que hi haja altres factors (per exemple, l'activitat física, el tabaquisme, el consum d'alcohol i l'obesitat) que poden haver condicionat aquests resultats. Així mateix, és important assenyalar que l'augment del risc de càncer associat al consum de carn roja és molt inferior al de fumar o consumir alcohol, segons s'ha observat també en estudis epidemiològics.

En concret, el risc de càncer colorrectal augmentaria aproximadament un 20% en consumir fins a 150 grams al dia. Aquests resultats són similars als de l'OMS, que en 2015 va suggerir que aquest risc podria augmentar un 17% per cada 100 grams diaris consumits. És a dir, el risc absolut augmentaria del 4,5% al 5,3%; dit d'una altra manera: 5,3 persones de cada 100 tindran un càncer, enfront de les 4,5 de cada 100 que no mengen gens de carn. Aquest risc és habitualment considerat com a menor. Per a fer-nos una idea, els fumadors presenten un risc entre 9 i 25 vegades major que els no fumadors. Amb aquestes troballes, l'OMS aconsella moderar el consum de carn roja, incloent ací les de vedella, porc, be, cavall i cabra.
Avaluació de l'evidència disponible

En aquest context, en el projecte NutriMedia de l'Observatori de la Comunicació Científica de la Universitat Pompeu Fabra, amb la col·laboració del Centre *Cochrane Iberoamericà de l'Institut de Recerca Biomèdica Sant Pau, hem avaluat recentment l'evidència científica disponible per a respondre la pregunta del públic de si la carn és realment cancerígena. L'avaluació s'ha realitzat mitjançant el sistema de referència internacional GRADE, que permet establir la qualitat de l'evidència que hi ha darrere d'un missatge o pregunta de salut.

La conclusió, tenint en compte l'informe de l'OMS i els estudis de major qualitat metodològica i més recents sobre aquest tema, és que el consum habitual de carn roja “podria” augmentar el risc de càncer colorrectal. I s'expressa en forma condicional o de possibilitat perquè el grau de certesa dels estudis actuals relacionats amb el missatge avaluat és baixa, la qual cosa implica que la realització de nous estudis podria proporcionar resultats diferents.

Tot sembla indicar, per tant, que cal limitar el consum de carn roja, però queda molta evidència científica que aportar per a saber amb certesa quin nivell de consum seria segur.

Pot consultar la notícia original ACI

Level AA conformance,
		            W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0
© 2023 - Sernutec - Servicios y Nuevas Tecnologías