Actualitat Notícies

OCU Màlaga recomana molta precaució en les intervencions de cirurgia estètica
OCU Màlaga recomana molta precaució en les intervencions de cirurgia estètica

Abans d'operar-se cal contrastar l'opinió de diversos especialistes i comprovar que el centre triat té una unitat de vigilància intensiva.

No obstant això, OCU demana a més a les administracions públiques un major control dels centres de cirurgia estètica.

Informació ampliada: sobre els riscos associats a les pròtesis de mama i sobre com reclamar en cas de negligència mèdica.

La recent detenció de dos metges i la directora d'una clínica estètica per falsedat documental, pertinença a grup criminal, estafa i usurpació de funcions il·lustra els riscos d'operar-se sense una completa informació prèvia, adverteix la Delegació a Màlaga de l'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU).

 OCU Màlaga recorda que abans de sotmetre's a una intervenció quirúrgica de caràcter estètic convé contrastar l'opinió de diversos especialistes, que hauran d'informar dels avantatges d'uns tractaments enfront d'uns altres, de les possibles alternatives a la cirurgia i, sobretot, dels riscos associats a l'operació, usant un llenguatge comprensible i permetent al pacient aclarir tots els seus dubtes (sobretot abans de signar el necessari document de consentiment). En el cas d'implants i pròtesis, s'haurà d'entregar a més la targeta identificativa de l'implant, amb la marca i el model concret. En qualsevol cas, el pacient hauria de comprovar a més la titulació i l'experiència del facultatiu finalment triat, dirigint-se per a això al Col·legi de Metges o consultant si l'especialista triat disposa de la titulació en Cirurgia Plàstica en el cercador de la societat mèdica que els agrupa: *SECPRE.

Les comprovacions també haurien d'estendre's a la clínica on es vaja a realitzar la intervenció, verificant la necessària autorització en el Registre Andalús de Centres, Serveis i Establiments Sanitaris. Aquesta clínica ha de disposar d'un quiròfan amb tots els mitjans per a dur a terme la intervenció en condicions òptimes, idealment amb una Unitat de Vigilància Intensiva (UVI), adverteix la Delegació d'OCU a Màlaga.

Respecte al pressupost, hauria de ser prou complet, detallant l'import de l'estudi preoperatori, de les visites a l'especialista, de la intervenció incloent els serveis de l'anestesista, de les revisions posteriors i de l'assegurança que cobrisca una possible indemnització en cas de complicacions o error mèdic.

No obstant això, OCU demana a més a les administracions públiques un major control dels centres de cirurgia estètica, de manera que es garantisca que els professionals que intervenen en aquests tractaments tinguen la qualificació requerida, al mateix temps que s'evite l'intrusisme professional en perjudici del consumidor.

Aquesta informació ha sigut elaborada per un equip de professionals sanitaris, nutricionistes, tecnòlegs dels aliments, estadístics i editors d'OCU que, en col·laboració amb laboratoris independents, analitzen des de 1975 els principals productes i serveis de salut i alimentació. El seu treball se sustenta en els principis de l'evidència científica, la qualitat, l'eficiència i la sostenibilitat, però sobretot en la independència que li proporcionen les seues més de 200.000 socis actius.

Consulta la notícia original ACI

Level AA conformance,
		            W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0
© 2023 - Sernutec - Servicios y Nuevas Tecnologías