Actualitat Notícies

Qui compra en el Black Friday? Així són els perfils de consum que crea el ’divendres negre’
Qui compra en el Black Friday? Així són els perfils de consum que crea el ’divendres negre’

El Black Friday ja està ací, i els consumidors espanyols comencen a preparar-se per a unes rebaixes limitades pel factor temps encara que, en la pràctica, bona part dels establiments i plataformes online, entre els quals destaca el gegant Amazon, ja ofereixen suculents descomptes des de fa dies. S'espera que durant l'edició d'aquest any els usuaris del Black Friday gastin una mitjana de 222 euros, un 3,4% més que l'any anterior, segons un informe de GFK i Worten. 

De qualsevol manera, el proper 24 de novembre és una data assenyalada al calendari de molts compradors. El fenomen del BlackFriday va néixer en Españagracias a l'impuls del ecommerce, i, encara que avui dia s'estengui també a bona part dels àmbits físics, la veritat és que la corona de les vendes durant el 'divendres negre' l'hi porta Internet. En concret, segons American Express, el 50% dels enquestats acudirà a retailers purament online, i el 58% assegura que farà les seves comandes per la web encara que la tenda tingui seu física.

Els comportaments de compra dins d'aquesta vorágine de consumisme massiu poden arribar a ser molt diferents en funció de l'usuari analitzat, arribant a crear perfils de consum amb un caràcter bastant diferenciat. 

Factors com la bretxa digital estan delimitant aquests perfils, ja que gran part de les promocions tenen cabuda únicament en Internet. A més, certs sectors de consumidors compten amb un coneixement previ dels descomptes i estan més 'preparats' pel BlackFriday, per la qual cosa es diferencien perfils de compra en funció de la franja d'edat. 

Generació Z i Generació I: clients digitals

La cohorte de persones pertanyents a la Generació Z -amb 22 anys o menys- són els que mostren una major intenció de compra, ja que el 62% dels enquestats englobats en aquesta franja d'edat asseguren que adquiriran productes durant aquest Black Friday segons un estudi d'American Express.

A pesar que aquest sector està marcat per una forta dependència a la tecnologia, el 81% prefereix adquirir els productes a través d'un canal físic, segons el Holiday Outlook de PwC. Aquesta dada obeeix al factor de la seva curta edat, la dependència dels seus progenitors i la manca, en la major part dels casos, d'una targeta de crèdit. 

La Generació I, més coneguts com millennials-entre 16 i 34 anys- constitueix un perfil de compra digital, que comparteix moltes característiques amb la Generació Z gràcies a la popularització del fenomen del ecommerce a Espanya. En aquest cas, a aquesta cohorte de consumidors li és indiferent realitzar les seves compres en tenda física, online o a través d'aplicacions mòbils. 

Aquests perfils de compra es caracteritzen per ser els principals consumidors online, un canal de distribució que, entre el 24 i el 27 de novembre, reportarà unes vendes per valor d'1.417 milions d'euros a Espanya, un 11,8% másque en 2016, segons l'Associació Espanyola d'Economia Digital. 

En el cas de decidir-se per tendes físiques el 24 de novembre, tant el perfil millennial com el de Generació Z utilitza Internet com a font d'informació, la qual cosa els porta a estar més preparats per conèixer on i quan aconseguir els millors descomptes. 

Entre 35 i 44 anys, els que més compren

Seguint amb les dades d'American Express, gens menys que el 61% dels enquestats, l'edat dels quals està compresa entre els 35 i els 44 anys, adquiriran un o diversos articles durant aquest 'divendres negre'.

De fet, aquest perfil va ser el protagonista del consum durant l'edició del Black Friday de 2016, quan va acumular un 33,65% de les transaccions totals, segons Cuponation. 

Es tracta d'un model de client que durant el Black Friday compra articles tecnològics, una de les tipologies de productes més característica del 'divendres negre', encara que cada vegada creix més l'adquisició de moda dins dels seus comportaments de consum. 

Més concretament, el perfil majoritari del comprador del Black Friday en 2016 va ser el d'una dona dins d'aquesta franja d'edat que està acostumada a realitzar les seves compres per Internet. 

Més de 50 anys, consum minvant 

Es tracta d'un perfil que, a diferència de les generacions anteriors, no han crescut en l'era digital pel que la intenció de compra d'aquest sector durant el Black Friday disminueix respecte a la resta de perfils fins al 41%, xifra que es va reduint progressivament conforme creix l'edat. 

En concret, en l'edició de l'any anterior la intenció de compra per part dels consumidors l'edat dels quals està compresa entre 45 i 54 anys va ser del 16%; del 7,9% en el cas de persones entre 54 i 64; i d'un insignificant 1,9% en el cas dels enquestats majors de 64 anys, segons Cuponation. 

El consum de productes electrònics en aquest perfil és irremeiablement més baix que en la resta, per la qual cosa les seves compres se centren en altres sectors, com a tèxtil o oci. Les companyies solen centrar el seu pla de negoci de cara a les generacions més joves, per la qual cosa les necessitats d'aquest segment poblacional sol quedar desatès. 

Menor bretxa entre perfils femenins i masculins

El fet que els perfils de compra femenins predominin en el Black Friday és una realitat. Així ho avala l'informe Black-*Friday.surt, el qual assenyala que els homes compren menys que les dones en aquesta data, independentment de la categoria comercial. En 2016 les adquisicions realitzades per dones van suposar un 62,9% del total, enfront d'un 37,1% en el cas dels homes. 

No obstant això, s'aprecia una tendència en la qual el gènere és cada vegada menys determinant a l'hora de comprar si comparem les dades de 2016 als de l'edició de 2015, en el qual les compres es van repartir entre un 66% de dones i un 34% d'homes.

Pot consultar la notícia original AQUI

Level AA conformance,
		            W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0
© 2023 - Sernutec - Servicios y Nuevas Tecnologías