Actualitat Notícies

Serveis financers en línia: acord europeu per a potenciar la protecció dels consumidors
Serveis financers en línia: acord europeu per a potenciar la protecció dels consumidors

Els negociadors del Consell i el Parlament Europeu han aconseguit un acord per a establir regles més estrictes que protegisquen els consumidors de serveis financers en línia, als quals s'haurà de garantir el desistiment del contracte, amb un termini de 14 dies naturals per a fer-ho sense penalització, i el dret a sol·licitar la intervenció humana en l'atenció al consumidor per a comprendre els efectes que el contracte pot tindre en la seua situació financera.

L'acord provisional, aconseguit dies arrere, encara ha de ser confirmat per totes dues institucions, i una vegada entre en vigor el text acordat, els Estats membre hauran de prendre mesures per a limitar l'ús de tècniques de màrqueting de patrons foscos per a influir en les eleccions dels consumidors.

Les negociacions s'han realitzat entorn de la proposta presentada per la Comissió Europea el passat 11 de maig, sobre la qual es va acordar introduir un botó de desistiment del contracte, amb un termini de 14 dies naturals per a fer-ho sense penalització, i el dret a sol·licitar la intervenció humana en l'atenció al consumidor per a comprendre els efectes que el contracte pot tindre en la seua situació financera.

La nova directiva actualitza la legislació actual de la UE de 2002 sobre la comercialització a distància de serveis financers de consum per a crear condicions equitatives en el mercat interior de serveis financers a distància i elevar el nivell de protecció del consumidor.

Amb el desenvolupament de les tecnologies informàtiques, un nombre cada vegada major de serveis financers com a crèdit, assegurances, inversions o plans de pensions es promocionen en línia, i els contractes d'aquests serveis se celebren a distància, una tendència que va créixer durant la pandèmia de COVID-19 i va requerir esmenes a la legislació existent.

La directiva facilita l'exercici del dret de desistiment en relació amb els contractes subscrits a distància amb la inclusió d'un botó que facilite el procés de desistiment de contracte de manera clara i intuïtiva.

Així, el consumidor disposarà d'un termini de 14 dies naturals per a desistir del contracte sense penalització i de 30 dies naturals en el cas d'operacions de pensió personal, un període que s'ampliarà a 12 mesos en cas que el consumidor no haja sigut informat sobre el seu dret de desistiment.

Una altra de les millores que introdueix la revisió és que en cas que el comerciant utilitze eines en línia, com chatbots, el consumidor ha de tindre dret a sol·licitar la intervenció humana per a comprendre els efectes que el contracte pot tindre en la seua situació financera.

Consulta la notícia original ACI

Level AA conformance,
		            W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0
© 2024 - Sernutec - Servicios y Nuevas Tecnologías