Preguntes freqüents >> Comerç electrònic

Quines dades ha de proporcionar al consumidor una empresa que embene a través d'Internet?

El venedor ha d'informar de la seua identitat, la seua denominació legal, el seu domicili i els seus números telefònics, així com qualsevol altre mitjà pel qual el consumidor puga contactar amb l'empresa. A més, s'ha d'oferir informació sobre preus, que han de vindre expressats en moneda nacional, i tots els càrrecs addicionals per l'enviament dels productes, si existeixen, expressats clarament. Així mateix, també han d'especificar-se les condicions i les formes de pagament.

He comprat un producte per Internet i no compleix les característiques que indica la publicitat de la pàgina Web, tinc dret a retornar-ho?

Sí. Si no està conforme amb la compra, vosté pot retornar el producte en un termini de set dies des del moment en què reba el bé o, si es tracta d'un servei, des del moment en què ferm el contracte, sense necessitat d'al·legar cap motiu i abonant únicament les despeses de devolució. Per a això, és imprescindible que, abans que finalitze el termini, li comunique al venedor la seua decisió per algun mitjà que deixe constància fefaent, com per exemple, burofax, telegrama, etc.

Abans de donar les meues dades personals i els de mi targeta de crèdit, com puc saber si la pàgina en la qual realitzaré una compra és segura?

Fixe's que la URL o barra d'adreça comence per https// i busque un cadenat o clau en la part inferior del navegador. Si està tancat o s'il·lumina significa que vosté es troba en una pàgina segura.

Vaig comprar un ordinador en una pàgina Web fa dos mesos i encara no l'he rebut. Com a temps haurien d'entregar-m'ho?

Segons estableix la llei, el termini de lliurament no pot ser superior a 30 dies des que es realitza la comanda, llevat que vosté haja pactat una altra cosa amb el venedor. En cas que el producte sol·licitat no estiga disponible, ha d'avisar-li perquè vosté puga demanar la devolució de l'import pagat. Aquesta devolució s'ha d'efectuar en un termini màxim de 30 dies. Si no es fa així, vosté podrà reclamar el doble de la quantitat que haja pagat.

Si tinc algun problema en comprar per internet, com i on puc reclamar?

Si la seua reclamació és sobre garanties, fulles de reclamacions, publicitat enganyosa o temes relacionats amb prestacions incorrectes del servei, ha de dirigir la seua queixa a dl. oficina municipal d'informació al consumidor del seu municipi, i en cas que no existisca als Serveis Territorials de Consum de la seua Província..


Comercio electrónico (250.3)

Level AA conformance,
		            W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0
© 2024 - Sernutec - Servicios y Nuevas Tecnologías