Preguntes freqüents >> Publicitat

He comprat un producte per Internet i no compleix les característiques que indica la publicitat de la pàgina Web, tinc dret a retornar-ho?

Sí. Si no està conforme amb la compra, vosté pot retornar el producte en un termini de set dies des del moment en què reba el bé o, si es tracta d'un servei, des del moment en què ferm el contracte, sense necessitat d'al·legar cap motiu i abonant únicament les despeses de devolució. Per a això, és imprescindible que, abans que finalitze el termini, li comunique al venedor la seua decisió per algun mitjà que deixe constància fefaent, com per exemple, burofax, telegrama, etc.

Si un producte està perfectament etiquetat però la seua publicitat indueix a error en la composició, es pot reclamar?

Sí, ja que està totalment prohibida qualsevol indicació, informació o publicitat que induïsca o puga induir a error.

Es pot exigir el compliment de l'anunciat en la publicitat o només té l'obligació de complir-se el que figura en el contracte?

La publicitat emesa per una empresa és considerada part del contracte, per la qual cosa el consumidor pot exigir que es complisca l'anunciat en tots els seus termes.

He rebut una publicitat en la qual ofereixen uns serveis gratis. He anat a contractar aqueixos serveis, però l'empresa m'ha dit que ja s'ha passat el termini, dada que no consta en el fullet. Ha d'aplicar l'empresa la promoció?

Si no consta data de finalització de l'oferta, ha d'exigir a l'empresa el seu compliment ja que, en cas contrari, es podria entendre que l'empresa ha incorregut en l'emissió d'una publicitat enganyosa amb intenció d'induir a error als seus destinataris. Aquest fet pot constituir infracció administrativa i, per tant, sancionable per les administracions competents.

Anunciaven un cotxe en la premsa amb un preu molt atractiu i, quan vaig ser al concessionari a preguntar, em van dir que el model que apareixia fotografiat en el fullet no es corresponia amb l'oferta. És publicitat enganyosa?

Ha de saber que en aquests anuncis, una tècnica que a vegades utilitzen els responsables del departament de publicitat és incloure la foto del model superior de gamma, amb tots els extres, per a anunciar l'oferta del model general. Això no és en absolut enganyós, sempre que s'advertisca clarament del model del qual es tracta. Sol fer-se l'esment "la imatge correspon al model…" o "el model de la fotografia no es correspon amb el model oferit". Amb la qual cosa, ha de llegir bé la lletra xicoteta per a cerciorar-se realment de què s'està anunciant per a no portar-se sorpreses posteriors. No obstant això, si l'anunci publicita el cotxe sense cap especificació ni limitacions d'aquest tipus, ja siga per temporalitat o característiques, hauran d'oferir el mateix model i les mateixes condicions que es publiciten.

Buscant un bitllet d'avió, vaig trobar una oferta interessant. A l'hora de comprar-ho, el preu pujava desorbitadament pel fet que no estaven inclosos ni les taxes ni els impostos. Puc obligar-los al fet que em cobren el bitllet tal com apareix en l'anunci?

Ha de saber que aquest tipus d'ofertes, sobretot amb l'actual proliferació d'aerolínies de baix cost que ofereixen bitllets d'avió a preus molt baixos, no solen incloure les taxes ni els impostos, l'import de les quals dependrà del lloc al qual es viatge, de les escales que es facen, del tipus de bitllet, etc. En qualsevol cas ha d'aparéixer aquest avís en la publicitat, així que no es fie a primera vista d'aqueixes ofertes tan atractives que li ofereixen i tinga en compte el preu final amb tot inclòs.

Volia contractar una línia ADSL en el meu domicili després de veure una publicitat, però en preguntar per a informar-me em comuniquen que no poden donar-me aqueix servei i m'ofereixen un altre de menys velocitat. Estan obligats a facilitar-m'ho?

Quan es troba amb una oferta d'aquest tipus, sàpia que hi ha ocasions en què l'empresa no pot oferir-li el servei perquè la xarxa no arriba fins al lloc del seu domicili, impossibilitant llavors la prestació del servei oferit. Són causes de força major, per la qual cosa l'empresa no estaria incorrent en cap il·legalitat.

Em va arribar a casa un catàleg de productes molt econòmics, així que l'endemà vaig ser a la botiga a comprar un mòbil que em va agradar. El preu que marcava era diferent al del fullet. Quin m'han de cobrar?

La publicitat és vinculant i les condicions de venda que es recullen en ella sempre han de complir-se, segons estableix la normativa vigent. A més, en cas de discrepància en els preus el consumidor sempre podrà exigir el més favorable a la seua butxaca.

Un establiment anunciava una crema en promoció. Però quan vaig anar a comprar-la, el dependent em va dir que estaven esgotades les existències. Puc exigir que em venguen una altra amb aqueixa mateixa promoció?

En principi, el comerciant ha de disposar d'existències suficients per a fer front a aqueixa promoció anunciada. No obstant això, si arribaren a esgotar-se durant el temps que dura la promoció, el comerciant podrà oferir dues opcions: reservar una unitat per a vosté quan li arriben noves existències o oferir-li un altre producte semblant sota la mateixa promoció.

És obligatori que l'empresa mantinga el preu inicial encara que existisca un error en la promoció?

L'oferta, promoció i publicitat dels productes, activitats i serveis s'ajustaran a la seua naturalesa, característiques, condicions, utilitat o finalitat, sense perjudici d'el que s'estableix en les disposicions sobre publicitat. El seu contingut, les prestacions pròpies de cada producte o servei, i les condicions i garanties oferides, seran exigibles pels consumidors o usuaris, tot i que no figuren expressament en el contracte o bé el comprovant rebut.

Per tant, el consumidor té dret a exigir el preu oferit, devent l'empresa acreditar quin ha sigut el motiu de l'error en la publicitat i com s'ha corregit.

Vaig reservar una habitació d'hotel a través d'un fullet promocional, on s'anunciava que regalaven una sèrie de serveis. Una vegada instal·lat a l'hotel, em van dir que aqueixos serveis que constaven en la publicitat com a gratuïts havien de pagar-se. Puc reclamar o no hi ha res que fer?

La llei considera il·legal i infracció greu en matèria de consum, tota publicitat, descripció i informació dels serveis que no responguen a criteris de precisió i veracitat; que puguen induir a engany o confusió; o que impedisquen reconéixer la vertadera naturalesa del servei que es pretén contractar. Així doncs, vosté pot demanar el full de reclamacions per a deixar constància de la seua queixa. Una vegada emplenada, ha de presentar la còpia de la fulla, juntament amb els documents acreditatius que mostren la gratuïtat del servei oferit, davant l'oficina de consum de la comunitat autònoma on estiga aqueix establiment.


Publicidad (250.13)

Level AA conformance,
		            W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0
© 2024 - Sernutec - Servicios y Nuevas Tecnologías