Preguntes freqüents >> Restaurants, cafeteries, bars i espectacles

 

El cap de setmana passat em van prohibir l'entrada a una discoteca per portar sabatilles d'esport. Poden fer-ho?

Si la discoteca estableix com a condició i en un lloc visible que per a entrar cal portar un abillament determinat, com per exemple, que totes les persones han de portar sabates i no sabatilles, així ha de fer-se i l'empresari pot exercir el dret d'admissió. En cas que aquest dret s'exercisca arbitràriament, és a dir, que es permeta l'entrada al local a un usuari que no complisca les condicions i a un altre li neguen el pas, aquest últim pot denunciar la situació sol·licitant el llibre de reclamacions.

Anar a dalt

Compré una entrada per a una festa de Cap d'any i quan vaig anar a entrar em van dir que l'aforament estava ple. Com puc reclamar?

Dades essencials com l'aforament màxim han de ser visibles en l'exterior dels locals, així doncs, si ens trobem que, amb la nostra entrada a la mà, no ens permeten l'accés al local per estar ple, tenim dret, almenys, al fet que se'ns retorne l'import d'aquesta. També podem posar una reclamació, sol·licitant allí mateix el llibre de reclamacions. En cas que ens ho neguen o manquen d'ell, podem telefonar a la policia municipal perquè, d'ofici, llevant un ple de gom a gom-denúncia del qual hem de demanar còpia. En qualsevol cas, és recomanable guardar sempre l'entrada per a qualsevol possible reclamació.

Anar a dalt

L'altre dia vaig patir una caiguda en un cinema degut a la mala senyalització de llums. Quines responsabilitats puc demanar?

Tota la responsabilitat del que li ocórrega a un usuari dins d'un centre d'oci, com a sales de festes, cinemes, bars, discoteques, etc, recau sobre l'empresari. Aquest està obligat per llei a subscriure una assegurança de responsabilitat civil que li permeta respondre davant aquestes i altres situacions que afecten els seus clients. La via per a reclamar seria acudir als Tribunals Ordinaris de Justícia.

Anar a dalt

Saqué l'entrada per a veure una pel·lícula en un cinema d'estiu i quan va començar la passada la pel·lícula era altra. Puc demanar que em retornen els diners?

En aquest cas vosté com a consumidor té dret al fet que se li retorne el preu de l'entrada sempre que haja abandonat el lloc on es projectava la pel·lícula abans que finalitzara, ja que la llei obliga els empresaris a reflectir en els seus programes i cartells amb claredat el contingut a desenvolupar. Si veu la pel·lícula completa, no podrà sol·licitar la devolució.

Anar a dalt

Si es va la llum a la meitat d'un espectacle i no es pot reprendre el mateix, tinc dret al fet que se'm retorne el preu de l'entrada?

Segons la llei, el consumidor té dret al fet que se li reintegre totalment o parcialment l'import de l'entrada quan l'espectacle o activitat recreativa siguen suspesos o modificats substancialment, llevat que els fets es produïsquen ja començat l'espectacle o activitat i siguen ocasionats per causa de força major. Per exemple, en cas d'una apagada podem fixar-nos a l'eixida si aquest s'ha proferit també en els locals confrontants i fer-ho constar en la nostra reclamació.

Anar a dalt

On i com s'ha de posar una reclamació a un restaurant, bar o cafeteria?

Per a reclamar, el primer que hem de fer és sol·licitar el full de reclamacions en el propi local i, després, dirigir-nos a l'organisme competent per a aquesta mena de reclamació, que és la Direcció General de Turisme, situada en carrer Príncep de Vergara, 132, a Madrid.

Anar a dalt

Tinc dret a demanar factura pel menjar en un restaurant?

Els restaurants tenen obligació de donar una factura, on han de constar els diferents conceptes, amb els seus preus, per separat i en escriptura intel·ligible per al client.

Anar a dalt

L'altre dia vaig entrar en un restaurant de dues forquetes a menjar i vaig preguntar pel plat del dia. Em van contestar que no oferien aqueix servei. És això possible?

Segons la llei, els restaurants classificats amb tres, dos i una forqueta tenen obligació d'oferir al públic almenys un menú de la casa o plat del dia, que es confeccionarà d'acord amb les possibilitats del mercat de cada dia i de la mena de cuina que oferisquen.

Anar a dalt

Tenen els restaurants obligació d'exposar els preus en l'exterior de l'establiment?

Encara que en els serveis de restauració regeix la llibertat de preus, és obligatori, per llei, donar-los la màxima publicitat. Així, els restaurants tenen l'obligació d'exhibir la llista de preus tant a l'interior com en l'exterior del local, i en un lloc visible.

Anar a dalt

Ens poden cobrar per reservar una taula?

No. No poden cobrar per la reserva d'una taula llevat que s'haja pactat aqueixa condició amb el consumidor prèviament.

Anar a dalt


Restaurantes, cafeterías, bares y espectáculos (250.18)

Level AA conformance,
		            W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0
© 2024 - Sernutec - Servicios y Nuevas Tecnologías