Preguntes freqüents >> Servicis d'aparcament

A fi d'evitar dolents entesos, quina informació ha d'estar clarament exposada a la disposició dels usuaris dels aparcaments?

Els preus, els horaris i les normes d'ús i funcionament de l'aparcament, establits lliurement pels titulars de l'aparcament. Aquesta informació ha d'arribar a l'usuari de manera fàcilment perceptible abans de contractar el servei.

Anar a dalt

Dejé el meu vehicle en un aparcament i em van robar el mòbil que havia deixat dins. Puc exigir alguna responsabilitat?

Segons la normativa, estan coberts pel titular de l'aparcament, elements com la carrosseria del cotxe, els espills retrovisors, les quatre rodes o la ràdio fixa.
En canvi, el consumidor no podrà exigir responsabilitats sobre cap element de l'equipatge, per exemple, la ràdio extraïble, els telèfons mòbils, la roda de recanvi o la caixa d'eines.

Això sí, en cas que l'aparcament oferisca un servei de custòdia, deu responsablilizarse dels objectes que hi ha a l'interior dels vehicles, sempre que l'usuari informe d'això al titular de l'establiment.

Anar a dalt
 

L'altre dia vaig deixar el meu cotxe en un aparcament i hi havia un cartell en el qual s'indicava que no es feien responsables en cas de robatori del vehicle. És això legal?

No. El titular de l'aparcament ha de respondre dels danys i perjudicis que s'ocasionen en el nostre vehicle si incompleix totalment o parcialment les seues obligacions de vigilància i custòdia. Per tant, podem posar una denúncia davant l'Administració de consum, ja que no es pot col·locar aquest tipus de cartells.

Anar a dalt


Tenen els aparcaments obligació de tindre fulles de reclamacions?


Si. En cas de tindre un conflicte, vosté té dret a sol·licitar i rebre les fulles de reclamacions, que han de ser facilitades pel responsable de l'aparcament.

Anar a dalt
 

És correcte que em cobren tot el dia si perd el tiquet?

Haurem d'abonar les quantitats que s'establisquen en les normes de l'establiment en cas de pèrdua del tiquet. No obstant això, actualment mitjançant la lectura de matrícula a l'entrada a l'aparcament podrà saber l'hora exacta d'entrada al mateix per a calcular l'import correcte. Així que reclame que li cobren pel realment consumit.

Anar a dalt


Servicios de aparcamiento (250.23)

Level AA conformance,
		            W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0
© 2024 - Sernutec - Servicios y Nuevas Tecnologías