Preguntes freqüents >> Subministrament de gas

Ancora

S'ha presentat en el meu domicili una empresa per a revisar la instal·lació del gas, sense haver-me avisat abans. Què he de fer?

Ha de saber que és obligació de l'empresa de gas canalitzat realitzar cada cinc anys una inspecció de les seues instal·lacions avisant a l'usuari amb, almenys, cinc dies d'antelació i manar un inspector. En el cas del gas envasat o a granel, l'empresa avisarà als usuaris de la data en què han d'efectuar pel seu compte la revisió.

Per tant, en cas que rebem en el nostre domicili una visita d'aquest tipus, el més aconsellable és no deixar passar al tècnic i denunciar el fet davant la policia o jutjats i interposar una denúncia en Consum perquè es procedisca a una inspecció.

Anar a dalt

Com puc saber que l'empresa que revisarà la calefacció de gas està autoritzada?

Ha d'estar inscrita en la Direcció General d'Indústria, Energia i Mines, situada en la C/ Cardenal Marcelo *Spínola, 14- Edifici F4, 28016 Madrid (telèfons 91580 21 00/ 94).

Anar a dalt

Vinieron a reparar-me la caldera i el preu que em van cobrar per les peces substituïdes em va semblar elevat, per la qual cosa em vaig informar del preu i vaig veure que m'havien cobrat el doble per elles. Poden fer això?
No. El primer que es pot fer és informar-se a la botiga de recanvis de la marca i preguntar com és el preu màxim de venda al públic d'aqueixa peça. El tècnic que vaja a arreglar-li la caldera mai podrà cobrar-li un import superior a aqueix preu.

Anar a dalt

Què és un Certificat de Revisió Periòdica?

És el document estés per l'empresa instal·ladora autoritzada en el qual s'acredita la realització de la revisió periòdica i que no s'ha trobat cap defecte.

Anar a dalt

Quines obligacions té una empresa instal·ladora en matèria de gas?

 •  Estar donada d'alta en el Registre de la Direcció General d'Indústria, Energia i Mines de la Comunitat de Madrid.
 •  Tindre personal qualificat per a la realització de les noves instal·lacions, modificacions, revisions, etc, seguint per a això les normes d'actuació i seguretat vigents.
 •  Expedir certificats de revisió o de nova instal·lació quan siga procedent i no existisca cap defecte en la instal·lació.

Anar a dalt

Què és una Revisió Periòdica? Qui les realitza?

És aquella que és obligatòria efectuar cada 5 anys per una empresa autoritzada o bé directament per l'empresa subministradora, a fi de que comprove, mitjançant la realització de les proves i verificacions necessàries, l'estat de funcionament i conservació de la instal·lació receptora, dels seus elements, dels seus aparells a gas i conductes d'evacuació de productes de combustió, així com la constatació de l'adequació a les condicions reglamentàries de seguretat, en aquells punts dels quals es puga derivar algun dels efectes classificats com a majors o menors.

La realització d'aquesta revisió és responsabilitat de l'usuari, amb una periodicitat de 5 anys, ha de ser duta a terme per personal autoritzat i haurà de ser abonada per l'usuari, és a dir no és una revisió gratuïta.

Anar a dalt

Quines instal·lacions de gas estan obligades a passar les Revisions Periòdiques?

Totes les instal·lacions receptores de gas la pressió màxima del qual de servei siga igual o inferior a 4 bar.

Anar a dalt

Quines precaucions de seguretat han de prendre els usuaris de gas?

 •  Revisar periòdicament els aparells de gas, avisant al servei tècnic si algun d'ells no funcionara.
 •  No obstruir les reixetes de ventilació.
 •  Davant una olor de gas haurem d'actuar de la següent manera:
 •  No provocar foc, ni espurnes, no prémer timbres ni interruptors elèctrics, ni despenjar telèfons.
 •  Tancar la clau de pas del gas.
 •  Obrir les finestres i ventilar el local.
 •  Avisar a un Instal·lador Autoritzat.

Anar a dalt

Ha passat per casa una empresa instal·ladora de Gas Autoritzada, ha realitzat una revisió, però només m'han passat la factura i no el Certificat de Revisió Estan obligats a donar-me el certificat, o és suficient amb la factura?

Estan obligats a donar-li el Certificat de Revisió Periòdica si és el que vosté ha sol·licitat. La factura no val com a certificat de garantia i seguretat.

Anar a dalt


Suministro e instalaciones de gas (250.27)

Level AA conformance,
		      W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0
© 2024 - Sernutec - Servicios y Nuevas Tecnologías