Preguntes freqüents >> Tallers de reparació d'automòbil


Puc sol·licitar al taller que ha realitzat la reparació del meu vehicle les peces substituïdes?

Sí. Llevat que vosté haja renunciat a això expressament, el taller està obligat a entregar-li les peces que han sigut substituïdes. No obstant això, quan la reparació la paga la seua companyia asseguradora, el taller no li les entregarà a vosté sinó a la companyia, si aquesta les sol·licita.

Anar a dalt

Ha passat una setmana des que vaig deixar el meu cotxe en un taller i em volen cobrar despeses d'estada. Poden exigir-me el pagament dels dies que ha estat el vehicle en el seu taller? Quants dies m'han de cobrar?

Només podrien cobrar-li despeses d'estada en el cas que ja li hagueren comunicat que podia passar a recollir el pressupost o el vehicle reparat i, en el termini de tres dies hàbils, vosté no haguera donat una resposta o acudit a recollir el vehicle. D'altra banda, només podrien cobrar-li les despeses d'estada si el vehicle es troba en locals sota custòdia del taller. L'import seria el corresponent als dies que excedisquen d'aqueix termini de tres dies hàbils esmentat.

Anar a dalt

Pot un taller reparar un vehicle sense consentiment?

No, perquè el taller procedisca a la prestació del servei, vosté o una persona autoritzada han d'haver donat la seua conformitat signant el pressupost, o han d'haver renunciat a aquest escrivint de puny i lletra la frase "Renuncie al pressupost", acompanyant-la amb la seua signatura.

Anar a dalt

Quin temps han de tardar els tallers oficials o fabricadors de vehicles a facilitar les peces de recanvi dels vehicles?

Sempre que tinguen existències d'aqueixos recanvis, han de facilitar-los en un termini màxim d'un mes des de la data de sol·licitud, si es tracta de marques d'importació, i de quinze dies, si es tracta de peces corresponents a vehicles nacionals.

Anar a dalt

Quina garantia tenen les reparacions dels automòbils?

Com a mínim 3 mesos o 2.000 km recorreguts des de la data de lliurament del vehicle.

Anar a dalt

Pot un taller no acceptar el meu vehicle per ser d'una altra marca? No hauria de prestar sempre servei siga com siga la marca del meu vehicle?

Els tallers oficials de marca podran reservar-se el dret d'admissió dels vehicles d'altres marques que no siguen la seua representada.

Anar a dalt

He portat el meu cotxe a un taller de reparacions i les peces que m'han canviat no són noves Haurien de ser-ho?

En efecte, les peces de recanvi que utilitzen en les reparacions han de ser noves i adequades al model de vehicle, llevat que el consumidor autoritze expressament per escrit que s'instal·len peces de segona mà.

Anar a dalt

Un taller m'ha cobrat un preu per l'elaboració d'un pressupost que, al meu entendre, és abusiu. Hi ha una cosa estipulada sobre aquest tema?

Vosté pot comprovar, d'una banda, el preu de l'hora de treball anunciat en el taller i, per un altre, el nombre d'hores establit per les diferents marques als tallers oficials, com a necessàries per a diagnosticar l'avaria i reposar el vehicle en les mateixes condicions que tenia quan es va entregar. El cost del pressupost no podrà ser superior al resultat de multiplicar totes dues coses.

Anar a dalt

Me van fer un pressupost de 200 euros per a reparar una avaria del meu cotxe. Vaig estar d'acord i ho vaig acceptar. Quan vaig anar a recollir-ho em van dir que la factura s'havia incrementat en 100 euros a causa d'una avaria que no havien detectat anteriorment. Els he de pagar?

La factura sempre ha de coincidir amb el pressupost. Si, en el moment d'efectuar la reparació, el taller detecta que hi ha defectes ocults que no s'havien vist, té l'obligació de comunicar-li'l i només si vosté presta conformitat per escrit, el taller podrà efectuar la reparació de l'avaria no inclosa en el pressupost.
Si el taller no li ho ha comunicat pot sol·licitar les fulles de reclamacions i posar la seua queixa per escrit.

Anar a dalt

Quin temps s'entén raonable perquè em reparen el cotxe, sabent que necessite usar-lo tots els dies per a portar als xiquets al col·legi?

La nova Llei únicament assenyala, com a criteri orientador, que la reparació ha de dur-se a terme en un termini raonable i sense que això supose majors inconvenients per al consumidor.
Com s'observa aquests termes són bastant ambigus i, per tant, no es pot saber amb certesa el seu abast i vertader significat.

El temps que hàgem d'esperar fins que el venedor ens entregue el ben reparat dependrà en gran manera del seu volum de treball, així com del personal dedicat a les reparacions.

Anar a dalt


Talleres de reparación de vehículos (250.28)

Level AA conformance,
		            W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0
© 2024 - Sernutec - Servicios y Nuevas Tecnologías