Preguntes freqüents >> Telecomunicacions: telefonia, telefonia mòbil i internet

 

La garantia dels carregadors i bateries dels telèfons mòbils és només de sis mesos?

No, la bateria d'un telèfon mòbil es considera un element sense el qual no seria possible el funcionament de l'aparell. Per tant, s'entén que forma part inseparable d'aquest i té la mateixa garantia que l'aparell, és a dir, dos anys. Si el consumidor reclama durant els sis primers mesos i el venedor no està d'acord, aquest ha de demostrar que el bé va eixir perfecte de fàbrica.

Anar a dalt

Què ocorre si vull retornar un telèfon mòbil?

Si després d'haver comprat un producte volem retornar-lo, com a norma general no tenim dret al fet que ens retornen els diners. No obstant això, alguns comerciants accepten retornar els diners i altres accepten canviar-lo per un altre producte o donen un val de compra en el seu lloc.

Però hi ha alguns casos en els quals, en retornar el producte, sí que tenim dret al fet que ens reintegren l'import abonat:

 •  Si la publicitat de l'establiment o del propi producte anuncia que si no quedem satisfets ens retornen els diners.
 •  En les vendes que s'efectuen amb la condició de poder tindre a prova el producte dins d'un termini acordat (en el cas de no haver-se acordat, el termini serà de 7 dies).
 •  En la venda fora d'establiment (per exemple, a domicili) i en la venda a distància, tenim dret a devolució i al fet que es reintegre l'import abonat, sense al·legar cap causa, durant els 7 dies següents a la recepció del producte comprat.

Anar a dalt

Em vaig donar d'alta amb una empresa de telefonia per a accedir al servei telefònic i d'Internet i, posteriorment, vaig tindre problemes. Vaig intentar donar-me de baixa i ho vaig contractar amb una altra companyia, però no aconseguisc que em donen de baixa en la primera. Puc reclamar perquè se solucione el problema?

El primer que ha de fer és reclamar a l'empresa de la qual vosté es va donar de baixa a través d'alguna via que deixe constància de la seua queixa (burofax, telegrama…).

Si l'empresa no li contesta en el termini d'un mes o la resposta que li dona no és satisfactòria, pot reclamar davant la Secretaria d'Estat de Telecomunicacions del Ministeri de Foment (en cas que l'empresa no estiga adherida a l'arbitratge o que vosté no desitge utilitzar la via de reclamar davant la junta arbitral).

També pot optar per reclamar, en aqueix mateix termini, davant els tribunals de justícia, però tinga en compte que aquesta via és incompatible amb formular la seua reclamació davant les juntes arbitrals. Igualment si vosté prefereix acudir a la junta arbitral, ha de saber que aquesta opció li tanca la possibilitat d'interposar una demanda davant els òrgans judicials.

Anar a dalt

Com puc reclamar a una empresa de telefonia fixa per una factura en la qual em cobren anomenades a un 806?

El primer que ha de fer és retornar la factura i posar-se en contacte amb l'empresa de telefonia que li factura mitjançant burofax amb certificació de text i justificant de recepció, exposant que li passen aqueixa factura retornada desglossada o dividida en dues: anomenades de tarifació normal i tarifació addicional. Una vegada que tinga aquestes factures, abonara les de tarifació normal i, així no tindrà cap problema amb la seua empresa de telefonia.

Després s'ha de posar en contacte amb la Comissió Nacional de Serveis de Tarifació Addicional, organisme pertanyent a la Secretaria d'Estat de Telecomunicacions i per a la Societat de la Informació, en el telèfon 913461500, on l'informaran de l'empresa a la qual pertany aqueix número i com procedir per a presentar una reclamació contra aquesta.

També seria aconsellable que sol·licite a la seua companyia telefònica que limite les trucades amb números de tarifació addicional.

Anar a dalt

Contraté fa un mes el servei d'una línia ADSL i encara no me l'han activat, encara que sí m'han facturat el primer mes per servei. Què puc fer?

El més convenient és posar-se en contacte per escrit amb l'empresa (mitjançant burofax amb text certificat i justificant de recepció) per a demanar-los que li activen el servei i li descompten el que ha pagat sense tindre'l en funcionament. Si no li solucionen el problema, acudisca a la Secretaria d'Estat de Telecomunicacions on podrà emplenar l'imprés de reclamació aportant fotocòpies de la documentació que posseïsca, que hauria de ser:

 •  Contracte de servei
 •  Factura del mes cobrat
 •  Escrit enviat a l'empresa

La majoria de les empreses dedicades a la telefonia fixa estan adherides al Sistema Arbitral de Consum; si fora el cas de l'empresa en qüestió, podria emplenar l'imprés de sol·licitud d'arbitratge, sol·licitant que se celebre una vista i que es resolga el problema.

Anar a dalt

Tengo contractat amb una empresa el servei d'Internet i des de fa 15 dies no em funciona. Segons ells, és degut a millores que estan realitzant. Però aquesta situació m'està provocant uns trastorns i perjudicis; a més, quan em pose en contacte amb l'empresa, no em faciliten cap domicili social, ni número de fax on exposar la meua queixa per escrit. Em cobraran aquests dies que no he tingut el servei i seguisc sense internet. Com puc procedir?

Ja que no es pot posar en contacte per escrit amb l'empresa, ha d'interposar una reclamació davant la Secretaria d'Estat de Telecomunicacions, aportant fotocòpies de tota la documentació que tinga sobre el cas.

Anar a dalt

Somos una empresa i contractem fa un mes una línia ADSL, però encara no tenim servei i ja ens han facturat el primer mes. Què podem fer?

En ser vostés una empresa i voler reclamar contra una companyia de telefonia, el que poden fer és posar-se en contacte amb la Secretaria d'Estat de Telecomunicacions, que és l'organisme on poden reclamar les empreses.

Anar a dalt

Tenía un contracte amb una empresa de telefonia mòbil, però fa diversos mesos que em vaig donar de baixa i encara continuen facturant-me. Com puc actuar?

Primer haurà de posar-se en contacte amb l'empresa per escrit, si és possible mitjançant burofax, amb text certificat i justificant de recepció. Si ja ho ha fet i continuen passant-li factures, pot presentar una reclamació en la Secretaria d'Estat de Telecomunicacions, emplenant l'imprés de reclamació i aportant una fotocòpia dels següents documents:

 •  Baixa enviada per escrit
 •  Factures cobrades després de la baixa

Anar a dalt

Ha de tindre fulles de reclamacions una empresa de televisió de pagament?

Sí. En aquest cas, la particularitat és que l'atenció al client és telefònica i les reclamacions s'han de fer per aquest mitjà, per la qual cosa, en ser internes, no solen fer efecte.

S'aconsella que abans de reclamar en una oficina de consum, envie un burofax a l'empresa amb justificant de recepció i certificació de text, exposant el problema i donant un termini per a la seua contestació i solució. Una vegada transcorregut aquest termini sense que es produïsca una contestació satisfactòria, es pot realitzar la reclamació davant l'Administració, adjuntant fotocòpies de tota la documentació corresponent.

Anar a dalt

Quina és la velocitat mínima garantida per a un accés a Internet de banda ampla?

La velocitat de transmissió de dades que els operadors han de garantir és la que ells mateixos oferisquen en la seua publicitat i en els contractes que signen amb els usuaris. En aquest sentit, cal tindre en compte que els operadors solen oferir velocitats màximes, no mínimes.

Si la qualitat oferida no es correspon amb el que s'estableix en el contracte d'alta del servei, vosté pot reclamar.

Anar a dalt

Si no pague un rebut de telèfon, em poden tallar la línia? Què puc fer per a tornar a recuperar-la?

Si es retarda en el pagament (parcial o totalment) del rebut de la telefonia fixa durant més d'un mes poden, previ avís, suspendre-li temporalment el servei. Si passa un altre mes des de l'avís, l'operador podrà suspendre definitivament el servei telefònic. A partir d'aquest moment, l'abonat només podrà rebre trucades i realitzar-les només a serveis d'emergències.

Transcorreguts dos mesos des de la suspensió definitiva de la línia sense que s'haja produït el pagament, l'operador li interromprà el servei, per la qual cosa si desitja rehabilitar la línia haurà de donar-se d'alta de nou.

Si abans que es produïsca la interrupció definitiva del servei vosté paga l'import pendent, se li restablirà el servei.

Anar a dalt

He sol·licitat la portabilitat del meu número de telèfon d'un operador de telefonia a un altre. Ara m'han arribat factures dels dos operadors de telefonia. És correcte?

Si, l'operador que prestava el servei telefònic pot facturar els serveis prestats fins hui en la qual siga efectiva la portabilitat. A causa d'això, és possible que reba factura del qual fins ara ha sigut el seu operador i del nou operador, però la factura del primer operador ha de correspondre a períodes de facturació anteriors a la portabilitat, mai a períodes posteriors.

Anar a dalt

Què he de fer per a donar-me de baixa del mòbil?.

Com a usuari té dret a donar-se de baixa en qualsevol moment sempre que el comunique amb una antelació de 2 dies. Ha de sol·licitar la baixa d'acord amb el que s'estableix en el seu contracte encara que el més recomanable és que ho faça per escrit amb justificant de recepció. En el cas de fer-lo per telèfon pot exigir que se li remeta un document que acredite la seua sol·licitud o número de referència.

Anar a dalt

Puc reclamar si no estic d'acord amb la factura del mòbil?

Sí, pot reclamar en el termini d'un mes a partir de l'emissió de la factura. Si en el termini d'un mes no rep resposta o és negativa pot acudir a l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor del seu municipi, i en cas que no existisca als Serveis Territorials de Consum de la seua província.

Anar a dalt

Què puc fer si he sol·licitat la portabilitat del meu telèfon i no m'activen el telèfon?.

La portabilitat l'hem de sol·licitar a la companyia a la qual ens volem canviar, sempre comprovant que el nostre telèfon siga lliure. Si no ho és li correspon a la nostra companyia alliberar-ho. Si no atenen les teues queixes hauràs de presentar un escrit de queixa a les dues companyies i si no contesten o continuen negant-se a solucionar el problema podrà acudir a la Junta Arbitral de Consum, a l'OMIC o a la SETSI.

Anar a dalt


Telecomunicaciones: telefonía, telefonía móvil e internet (250.29)

Level AA conformance,
		      W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0
© 2024 - Sernutec - Servicios y Nuevas Tecnologías