Actualitat Notícies

Com aconseguir un descompte en la factura de la llum si eres pensionista
Com aconseguir un descompte en la factura de la llum si eres pensionista

El preu de l'electricitat continua disparat, per la qual cosa té un impacte directe en les butxaques de milions d'espanyols, sobretot d'aquells amb menys recursos. Tant és així, que el 43,5% dels consumidors al nostre país està en situació de vulnerabilitat energètica, tal com revela l'enquesta de la Federació de Consumidors i Usuaris (CECU).

Davant aquesta problemàtica, en els últims mesos el Govern ha aprovat una sèrie de mesures i ajudes energètiques per a facilitar el pagament de les factures de llum i de gas, i donar un respir a les famílies com és el cas del bo social elèctric.

El bo social de l'electricitat és un descompte temporal que s'aplica sobre la factura de la llum i que va dirigida a aquells consumidors amb menys recursos econòmics o considerats com a vulnerables que estiguen acollits al Preu Voluntari per al Xicotet Consumidor (PVPC). Encara que aquesta ajuda ha estat vigent en anys anteriors, el Govern va ampliar la quantia del descompte així com els requisits per al seu accés, permetent als pensionistes amb baixos ingressos ser beneficiaris d'aquest bo.

El descompte d'aquesta ajuda econòmica es va ampliar fins al 65% enfront del 25% estipulat per als consumidors vulnerables i al 80% -enfront del 40% estipulat- per als consumidors vulnerables severs fins al 31 de desembre de 2023.

Requisits per a demanar el bo si és pensionista

El principal requisit per a poder sol·licitar el bo social elèctric serà tindre l'electricitat contractada amb una comercialitzadora del mercat regulat (PVPC) en l'habitatge habitual i a més complir amb els requisits personals, familiars i de renda establits:

Consumidor vulnerable: es tindrà aquesta condició quan el consumidor o tots els membres amb ingressos en la unitat de convivència siguen pensionistes del Sistema de la Seguretat Social (jubilació o incapacitat permanent) percebent la quantia mínima vigent a cada moment per a aquestes classes de pensió i que tampoc tinguen altres ingressos amb una quantia agregada anual major a 500 euros.

Consumidor vulnerable sever: el consumidor o tots els membres de la unitat de convivència perceben la pensió mínima i no perceben altres ingressos que superen els 500 euros. A més, el consumidor deure percebre una renda anual que siga igual o inferior al IPREM (8.400€).

Consumidor en risc d'exclusió social: el titular del contracte ha de complir amb els requisits per a ser considerat vulnerable sever i a més ser atés pels serveis socials.

Com es pot sol·licitar aquesta ajuda?

Aquest bo pot sol·licitar-se per telèfon, correu electrònic, correu ordinari, o fax a alguna de les comercialitzadores de referència, ja que aquestes tenen l'obligació d'oferir i finançar el bo social.

Si es compleixen amb els requisits exigits, el consumidor que vulga accedir a aquesta ajuda haurà de presentar el model de sol·licitud del bo social; així com la fotocòpia del DNI o NIE del titular del servei, i dels altres membres de la unitat familiar.

També serà necessari el certificat d'empadronament del titular i de tots els membres de la unitat de convivència; i una documentació del Registre Civil que acredite l'estat civil del sol·licitant. En el cas que forma part d'una unitat de convivència, serà necessari presentar el llibre de família, el certificat de naixement o de matrimoni per a confirmar el parentiu.

Així mateix, s'haurà de presentar un certificat acreditatiu si algun membre de la unitat de convivència té una discapacitat reconeguda igual o superior al 33%, és víctima de violència de gènere, víctima de terrorisme o troba en situació de dependència reconeguda de grau II o III.

Consulta la notícia original AQUI

Level AA conformance,
		            W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0
© 2024 - Sernutec - Servicios y Nuevas Tecnologías