Actualitat Notícies

‘Desplasticar’ els nostres hàbits de consum

Les bosses de plàstic tenen els dies explicats. Quedaran prohibides en l'Estat espanyol a partir de l'1 de gener de 2020. Mentrestant, suposen un gran problema per al medi ambient, però també molts altres plàstics, dels quals parlarem en aquest article. Però seguint amb les bosses de plàstic, solament el 30% d'elles es diposita en els contenidors grocs per al seu reciclatge i, per si soles, triguen fins a 500 anys a descompondre's. A més, tendeixen a dispersar-se com a escombraries transportades per l'aire i quan es fragmenten són ingerides per gran quantitat d'animals. Solament una dada: plàstics que arriben al mar estan matant a més d'un milió d'aus marines i uns 100.000 mamífers i tortugues marines cada any. El material plàstic afecta a la fauna de dues maneres importants: quan les criatures s'embullen en ell i quan ho ingereixen.

La bossa de plàstic ha de ser eliminada del nostre consum habitual. Però, què hem de fer amb la resta dels plàstics? Des de la seva expansió a principis del segle passat, el plàstic s'ha convertit en un material que pot utilitzar-se de moltes maneres diferents. Actualment, s'usa en gran quantitat per fabricar i embolicar molts dels productes que comprem i consumim. S'ha parlat en moltes ocasions dels seus grans avantatges, per les seves característiques (flexibilitat, resistent, durabilitat, lleugeresa, sota preu, etcètera), però no dels seus grans inconvenients. I, no obstant això, és el reflex de la cultura d'usar i tirar, ja que gran part del plàstic s'empra per fabricar una gran varietat d'envasos que tenen una vida molt curta (bosses de plàstic, embolcalls d'aliments i envasos, ampolles o gots de plàstics, coberts i culleretes de plàstic, pajitas, etcètera).

El seu baix preu fa que un es desfaci ràpidament d'ell, i la seva llarga existència fa que perduri en el medi ambient durant llargs períodes de temps, en els quals pot causar grans danys. Ja que no pot descompondre's i es necessita una alta energia de rajos ultraviolat per acabar amb ell, la quantitat de plàstic que es malgasta en els oceans està augmentant considerablement. Però, igualment, pansa en els nostres camps, on els envasos de plàstic, siguin ampolles o altres envasos, poden romandre molts anys a descompondre's. Quant? Depèn de diversos factors, entre els quals es troben el tipus de plàstic i les condicions ambientals. Molts plàstics no es biodegradan en grau significatiu, independentment de les condicions ambientals, mentre que uns altres ho fan molt lentament si estan exposats a determinades condicions d'aire, aigua i llum.

La Unió Europea té un paper molt important en la indústria del plàstic. És el segon productor del món, després de Xina, amb uns 50 milions de tones a l'any. El major consum de plàstics va destinat a la fabricació d'envasos, la qual cosa suposa el 40% de tota la demanda europea. En els quals respecta a Navarra, les dades no difereixen dels europeus.

D'altra banda, es parla molt del reciclatge de plàstics d'una forma molt interessada per part dels seus fabricants per donar una imatge medioambientalista. Però no és així. Els plàstics tenen uns índexs de reciclatge molt baixos, i no diguem de reutilització, incrementant d'aquesta manera el volum d'escombraries produïdes i romanent en l'ambient durant segles. També cal dir que no tots els plàstics són iguals, trobant-nos amb moltes famílies de plàstics -més de 100 tipus-, i alguns d'ells no es poden reciclar o el material obtingut és molt dolent i no ho vol ningú. En 2016, a Europa solament el 30% del plàstic que va arribar als sistemes de gestió de residus va ser reciclat, el 40% es va incinerar i el 30% va acabar en abocadors. Aquestes dades solament corresponen als residus dipositats en el contenidor groc o altres sistemes de recollida de residus, però, al marge d'aquestes xifres, milions d'envasos de plàstics són abandonats diàriament en l'entorn.

Sens dubte, la problemàtica dels plàstics tanca un gran repte a nivell mundial. Sabem que el plàstic té alguns avantatges, però cal posar un límit. Hi ha respostes parcials com la reglamentació restrictiva i de prohibició de les bosses de plàstic en alguns països, algunes propostes tecnològiques per a la seva recuperació... Però el temps de les possibles solucions van a un ritme més lent al de l'increment del problema. La solució al problema de la contaminació per plàstic requereix transformacions de major importància que tinguin en compte canvis estructurals. D'una banda, el paper de les persones més conscienciades i de la ciutadania en general serà de gran importància per possibilitar la pressió cap a adopció de polítiques públiques sostenibles i saludables. D'altra banda, adoptar mesures de gestió de residus que tinguin en compte l'augment dels anys de garanties dels productes, la penalització al sobreenvasado, la promoció de la venda al granel, o la decidida engegada del Sistema de Dipòsit, Devolució i Tornada (SDDR), com s'apuntava en un anterior escrit en aquestes pàgines d'Opinió, i que tant el Pla de Residus de Navarra com el projecte de Llei de Residus ho contemplen. En conclusió, cal desplasticarnuestros hàbits de consum.

L'autor és expert en temes ambientals i Premi Nacional de Medi ambient

Level AA conformance,
		            W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0
© 2024 - Sernutec - Servicios y Nuevas Tecnologías