Preguntes freqüents >> Subministrament elèctric

A

No estic d'acord amb la factura de la llum que dt. han cobrat Com i on puc reclamar?

El primer que ha de fer, és dirigir una reclamació al servei d'atenció al client de la companyia subministradora. En cas de no ser atesa la seua petició, podrà dirigir-se a la Comissió Nacional d'Energia, situada al carrer Alcalá núm. 47, 28014 de Madrid, o al centre d'atenció telefònica 901.10.20.30, en horari de dilluns a dissabte de 9.00 a 19.00 hores.

També es pot acudir a la Direcció General d'Indústria, Energia i Mines de la Comunitat de Madrid, situada en la c/ Cardenal Marcelo Spínola núm. 14, 28016 de Madrid.

Anar a dalt

Me he comprat un habitatge nou i he de donar d'alta la llum, quins documents he de presentar?

Per a contractar el subministrament d'energia elèctrica, vosté haurà de presentar els següents documents:

 •  Document Nacional d'Identitat.
 •  Llicència de primera ocupació.
 •  Cèdula d'habitabilitat.
 •  Butlletí d'instal·lació receptora, expedit per l'instal·lador autoritzat que va realitzar la instal·lació i segellament per la Direcció General d'Indústria, Energia i Mines de la Comunitat de Madrid.
 •  Escriptura de compravenda, contracte d'arrendament o escrit d'adjudicació en promocions públiques.

Anar a dalt

El meu marit ha mort i el contracte de la llum estava al seu nom. Puc canviar-ho al meu nom? Em poden cobrar alguna cosa?

Sí. En cas de defunció del titular del contracte, el seu cònjuge, ascendents, descendents, fills adoptius, germans o hereus podran subrogar-se en els drets i obligacions derivats del contracte. La subrogació cal comunicar-la a l'empresa subministradora i no suposa cap cost.

Anar a dalt

Quiero disminuir la potència que vaig contractar fa un any amb la companyia elèctrica, pot la companyia impedir-m'ho?

No. La companyia haurà d'assenyalar, en el seu cas, les modificacions que s'han de realitzar, sent a càrrec del sol·licitant tant les despeses que origine la substitució dels equips de protecció i mesura com els drets de verificació.

No es podrà contractar una tensió inferior a la comercialitzada per l'empresa.

Anar a dalt

Me van tallar fa un mes el subministrament d'energia elèctrica per falta de pagament i ja he abonat el deute. Quant tarden a restablir-me el servei?

El subministrament li serà reposat l'endemà d'efectuar el pagament, tant de la quantitat deguda com de la quantitat en concepte de reconnexió del subministrament. La interrupció del subministrament per impagament durant més de dos mesos des de la data de suspensió determinarà la finalització del contracte, per la qual cosa per a tornar a gaudir del servei hauria de donar d'alta un contracte nou.

Anar a dalt

He modificat la potència d'electricitat contractada i l'empresa subministradora m'ha cobrat per això. És legal aquesta pràctica?

L'empresa podrà cobrar-li pels drets d'escomesa, que és el conjunt d'actuacions necessàries per a atendre un nou subministrament o l'ampliació d'algun ja existent, i que podrà incloure el cobrament dels drets d'extensió i d'accés.

Anar a dalt

Anoche va haver-hi una apagada en la zona en la qual residisc i com a conseqüència se m'ha desbaratat el menjar que tenia en el frigorífic i el congelador. Tinc dret a sol·licitar que em reembossen l'import d'aqueixos productes?

La companyia elèctrica està obligada a prestar els seus serveis amb una determinada qualitat reglada normativament. Quan aquesta no es compleix, l'empresa elèctrica ha d'indemnitzar en els tres primers mesos de l'any als consumidors que hagen resultat perjudicats per aquesta falta de qualitat en la prestació del servei.
Independentment de l'anterior, si l'apagada li ha produït uns perjudicis, l'elèctrica serà responsable d'indemnitzar-li segons els danys patits.

Anar a dalt

La tensió que subministra la companyia elèctrica té oscil·lacions de tensió de manera freqüent i se m'han desbaratat l'ordinador i la planxa. Com puc reclamar-ho?

La subministradora està obligada a prestar el servei dins d'uns marges de tensió. Per norma, es permet una variació del +- 7% de la tensió contractada. En cas que se supere aquesta oscil·lació i es produïsquen perjudicis, evidentment la responsabilitat serà de l'elèctrica.

Anar a dalt

Vaig a llogar el meu pis i l'inquilí em demana posar el contracte del subministrament elèctric al seu nom. És possible?

Sí. El consumidor que estiga al corrent de pagament podrà traspassar el seu contracte a un altre consumidor que vaja a fer ús del mateix en idèntiques condicions. El titular el posarà en coneixement de l'empresa distribuïdora mitjançant comunicació que permeta tindre constància a l'efecte d'expedició del nou contracte.

Anar a dalt

Durante el mes passat vaig estar de vacances i ara m'ha arribat la factura de la llum i el consum és desorbitat. Puc reclamar? Puc negar-me a abonar aquesta factura?

No és recomanable deixar de pagar la factura, ja que podria derivar en una suspensió de subministrament.

Un consum molt elevat en la factura es pot deure a múltiples variants, per la qual cosa és recomanable posar una reclamació davant la companyia elèctrica i sol·licitar, en el seu cas, una verificació del comptador per a detectar a què s'ha degut aqueix consum tan alt i posteriorment arribar a una solució sobre aquest tema.

D'altra banda, es pot sol·licitar la suspensió o fraccionament de la factura, encara que, excepte casos concrets, això dependrà de la companyia elèctrica.

Anar a dalt

Tengo entés que la tarifa nocturna desapareix, a quina mena de tarifa em puc acollir ara?

A partir de l'1 de juliol del 2008, desapareix la tarifa nocturna i només es podrà contractar la tarifa amb discriminació horària. En aqueixa data, els qui no hagen comunicat a l'empresa distribuïdora la nova tarifa a la qual desitgen acollir-se, seran traspassats de manera automàtica a la tarifa amb discriminació horària.

Anar a dalt


Suministro de electricidad (250.26)

Level AA conformance,
		      W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0
© 2024 - Sernutec - Servicios y Nuevas Tecnologías